ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตร เดือนกันยายนนี้ ได้รับเงินโอน 2 เด้ง โดยกรมบัญชีกลาง จะเติมเงินให้ผู้ถือบัตร 13.9 ล้านคน จำนวนเท่าไหร่ อะไรบ้างเข้ามาดูกันเลย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 สิงหาคม 2564 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินสำหรับผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตร ประจำเดือนกันยายน 2564 และเงินเยียวยาช่วยเหลือแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 7 รายการ โดยในวันแรกมียอดการโอน 2 รายการ ทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้...


วันที่ 1 กันยายน 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนได้รับเงินสองรายการดังนี้..

รายการที่ 1 

 • รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น ทั้งนี้ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป

โดยผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้รับคนละ 200 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับคนละ 300 บาทต่อเดือน

 

รายการที่ 2 เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน ณ ตอนนี้ เงินเหลือเท่าไหร่ เงินซื้อสองมีสองส่วน ดังนี้ 

 • วันที่ 1 ก.ค. 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ส.ค. 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ก.ย. 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ต.ค. 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 พ.ย. 2564 จำนวน 200 บาท
 • วันที่ 1 ธ.ค. 2564 จำนวน 200 บาท

 

รายการที่ 3 เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสารณะคนละ 500 บาท รถเมล์ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน

 

ข่าวดี!! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กันยายนนี้ รับเงินสองเด้ง

 

รายการที่ 4 ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น
 

รายการที่ 5 โอนวันที่ 18 กันยายน 2564  

 • ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาทหนึ่งครัวเรือนได้หนึ่งสิทธิ
 • เงื่อนไข  ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน

ทั้งนี้ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 

 

 

ATM ธนาคารกรุงไทย (แฟ้มภาพ)

รายการที่ 6 ค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาท

 • การประปานครหลวง ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
 2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 - ตุลาคม 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน)
 3. มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือนหากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน
 4. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
 5. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

 

รายการที่ 7 โอนเงิน วันที่ 22 กันยายน 2564  

 • เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการ 200 บาท โอนให้ประมาณวันที่ 22 สิงหาคม กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ กฎที่ตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ