ไปรษณีย์ไทย - เจดับเบิ้ลยูดี – แฟลช เอ็กซ์เพรส ผนึกกำลังผุดแบรนด์ใหม่ ฟิ้วซ์ โพสต์ บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน เน้นส่งสินค้าเกษตร สินค้าสด เวชภัณฑ์ ยา เปิดบริการ 1 กันยายนนี้ ชิงส่วนแบ่งตลาด 3.4 หมื่นล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ และ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผนึกกำลังดึงศักยภาพ 3 แบรนด์ ร่วมปั้น “ฟิ้วซ์ โพสต์”  (FUZE POST) ธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน (Cold Chain Express) พร้อมให้บริการ 1 กันยายน 2564 โดยในระยะแรกจะเน้นให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 6 เส้นทางภูมิภาค คือ หนองคาย เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตราด และบางละมุง สำหรับลูกค้ารูปแบบ B2B B2C และ C2C ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของ ไปรษณีย์ไทย และเจดับเบิ้ลยูดี สำหรับลูกค้าใหม่จะเน้นการให้บริการแบบ Direct Pick-up เป็นหลัก โดยเรียกใช้บริการผ่าน www.fuzepost.co.th และมีแผนจะเปิดให้บริการจุดรับฝาก (Drop off) ขยายเส้นทางขนส่งระหว่างภูมิภาคในเดือนมกราคม 2565
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ระบุ ฟิ้วซ์ โพสต์ เกิดจากการดึงจุดแข็งของทั้ง ไปรษณีย์ไทย เจดับเบิ้ลยูดี และแฟลช เอ็กซ์เพรส มาขับเคลื่อนการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยไปรษณีย์ไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบ Door to Door ที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมายาวนาน โดยเฉพาะบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน ที่รู้จักทุกพื้นที่ใกล้ชิดกับชุมชน เมื่อผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งควบคุมอุณหภูมิของเจดับเบิ้ลยูดี และเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีของแฟลช เอ็กซ์เพรส จะทำให้ “ฟิ้วซ์ โพสต์” สามารถก้าวขึ้นมาเป็น ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่แข็งแกร่งในธุรกิจ Cold Chain Express ได้
 

ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ระบุ การผนึกกำลังร่วมกับไปรษณีย์ไทย และแฟลช เอ็กซ์เพรส ในครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญที่สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในธุรกิจ Cold Chain Express และเป็นการขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจทางด้าน e-Commerce ตามแผนธุรกิจ 5 ปีที่ได้วางไว้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายในอนาคต

ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด คมสันต์ ลี ระบุ บริษัทต้องการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี ขับเคลื่อนในธุรกิจ Cold Chain เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการต่อยอดธุรกิจไปสู่บริการในด้านอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์ แก่ผู้บริโภคยุค New normal และ Next normal ที่เปลี่ยนพฤติกรรมจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์มากขึ้น

ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยจากอุปสงค์ของผู้บริโภค รวมถึงความต้องการในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารสด ยาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ มูลค่าธุรกิจขนส่งควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดในปี 2564 ประมาณ 34,000 ล้านบาท เติบโตปีละ 8% หรือคิดเป็นสัดส่วน 5% ของตลาดโลจิสติกส์ทั้งหมด และคาดการณ์ว่าการเติบโตของธุรกิจขนส่งรูปแบบนี้จะมีการเติบโตถึง 8-10% ในปี 2565

สำหรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ FUZE POST เน้นการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจของไปรษณีย์ไทย เจดับเบิ้ลยูดี และแฟลช เอ็กซ์เพรส ที่มีอยู่ มาผนวกรวมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดบริการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิที่ดีที่สุด โดยไปรษณีย์ไทยใช้เครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในการดูแลระบบขนส่งสินค้าตั้งแต่ First Mile ทั้ง Direct Pick-up และการให้บริการจุดรับส่งสินค้า Drop off จนถึง Last Mile เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ ใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีในการดูแลบริหารจัดการสินค้าควบคุมอุณหภูมิของทั้งในส่วนของคลังจัดเก็บและกระจายสินค้า คลังศูนย์กลางคัดแยกและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เทคโนโลยีกล่องควบคุมอุณหภูมิ และรถขนส่งกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ ขณะที่ แฟลช เอ็กซ์เพรส จะวางระบบขนส่ง Cold Chain Management System ทั้งในส่วนของ Fast optimization and tech adaption การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ระบบ Cloud computing หรือ การคำนวณด้วยเทคโนโลยี การวางระบบเชื่อมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการ และระบบจัดการคำสั่งซื้อ