svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ติดเชื้อ กทม.นำโด่ง 4 พันราย สายด่วนโควิดทะลัก 6 หมื่นสาย รอรักษา

24 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน กทม. ยังสูง พบการโทรแจ้งสายด่วน รอการส่งตัวทะลักเกือบ 6 หมื่นสาย ต้องนำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. บอกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกรุงเทพมหานคร ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ที่จำเป็นต้องนำส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่สุด  จึงได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโรคควิด 50 เขต โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย

 

พร้อมทั้งตั้งสายด่วนโควิด 50 เขต เป็นสายตรงถึง 50 สำนักงานเขต เขตละ 20 คู่สาย เพิ่มเติมจากสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่ กทม. คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 3-22 ส.ค. 64  สายด่วนโควิด 50 เขตได้ให้บริการประชาชนไปแล้ว 58,442 สาย เป็นสายจากกลุ่มเขตกรุงเทพใต้มากที่สุด 20,577 สาย รองลงมาคือ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 11,938 สาย กลุ่มเขตกรุงธนใต้ 9,570 สาย 

ผู้ว่าฯ กทม. บอกว่า สายด่วนโควิด 50 เขต เป็นช่องทางในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้น อันจะเป็นการลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ โดยผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลสามารถโทรติดต่อสายด่วน 1330 หรือโทรแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อประสานความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการประเมินอาการในเบื้องต้นและความพร้อมในการเข้ารับการรักษาตามระดับอาการ 

กรุงเทพมหานครคร  ยังคงเป็นพื้นที่ ที่มีการรายงานพบการติดเชื้อสูงสุด ศบค.รายงานตัวเลข ล่าสุด  4,025 ราย ที่ผ่านมากทม. ได้เร่งดำเนินการค้นหาผู้ป่วยที่ติดค้างในชุมชนต่าง ๆ เพื่อแยกผู้ติดเชื้อจากครอบครัวและชุมชน และลดการแพร่ระบาด

 

ส่วนการค้นหาผู้ติดเชื้อ มีการเปิดจุดตรวจค้นหาเชื้อ 6 จุดใน 6 กลุ่มโซน ส่งทีม Bangkok CCRT เข้าไปในชุมชน ตั้งแต่ 15 ก.ค.-22 ส.ค. 64 แล้ว 3,190 ชุมชน มีผู้ได้รับบริการ 176,963 ราย ตรวจ ATK 42,091 ราย มีผลบวก 4,819 ราย  สำหรับผู้ป่วยที่เข้าระบบ Home Isolation แยกรักษาตัวที่บ้าน ยอดสะสม 89,369 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 33,408 ราย อาการทั่วไป 33,189 ราย และส่งต่อโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการ 219 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.64)

logoline