กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

23 สิงหาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน้ากากอนามัยใช้แล้วมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มาจากสถานบริการด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิก สถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สถานที่กักตัวของรัฐและโรงแรมทางเลือกสำหรับผู้กักตัว โรงพยาบาลสนาม Hospitel หน่วยบริการตรวจเชิงรุก ศูนย์บริการฉีดวัคซีน และสถานที่สำหรับผู้กักตัวในอาคารพักอาศัยประเภทต่าง ๆ เช่น หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และบ้านพักอาศัย เป็นต้น

กทม.แนะทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด–19

ซึ่งปัจจุบันยังคงพบเห็นการทิ้งที่ไม่ถูกวิธีปะปนกับขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหรือตกหล่นริมถนนหรือในที่สาธารณะ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

กทม.แนะทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด–19

กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และสะดวกในการรวบรวมไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล โดยทิ้งหน้ากากอนามัยใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” แยกทิ้งกับรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะ (สีส้ม) ซึ่งตั้งวางในพื้นที่สาธารณะกว่า 1,000 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการทิ้งของประชาชน ประกอบด้วย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โรงเรียนสังกัด กทม. ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน กทม. สถานีดับเพลิง สวนสาธารณะ และสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม เช่น ตลาด วัด ชุมชน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานเคหะชุมชนต่างๆ เป็นต้น หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะที่หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือที่พักอาศัย เช่น คอนโดมิเนียม หอพัก จัดไว้ให้

 

 

กทม.แนะทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด–19

รายงานข้อมูลขยะติดเชื้อ ณ วันที่ 23 ส.ค. 64

ปริมาณขยะติดเชื้อของวันที่ 22 ส.ค. 64 รวม 128,920 กก.

- มูลฝอยติดเชื้อทั่วไป 64,162 กก.

- มูลฝอยติดเชื้อโควิด 64,758 กก.

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร