svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

“กทม.”เตือนสารทจีนเสี่ยงแพร่โควิด- ย้ำประชาชนป้องกันแบบครอบจักรวาล

22 สิงหาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เข้าสู่ช่วงสารทจีนประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า มีการไปตลาดเพื่อจับจ่ายซื้อหาเตรียมของไหว้เจ้าซึ่งมีความเสี่ยงในการกระจายเชื้อโควิด-19 กทม.ได้ประกาศหลักปฏิบัติ 10 ข้อในการป้องกัน

วันนี้ (22 ส.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงสารทจีนประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า มีการไปตลาดเพื่อจับจ่ายซื้อหาเตรียมของไหว้เจ้า และมีพบปะกันมากขึ้นในหมู่ญาติพี่น้อง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อในขณะนี้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั้งในชุมชนและครอบครัว ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่า ผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อมาจากใคร หรือว่ามีการเดินทางไปในพื้นที่ใดบ้าง

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งตัวเอง และครอบครัว จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ระบุไว้ว่า

 

“ขอให้เราทุกคนคิดเสมอว่า คนทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะสนิทแค่ไหน อาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แฝงกันทั้งหมดและอาจแพร่เชื้อมาให้เราได้ เราจึงต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถ ที่จะไม่ให้ตนเองไปรับเชื้อโควิด-19 หรือแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ผู้อื่น”

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำหรับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) มีหลักปฏิบัติด้วยกัน 10 ข้อ ดังนี้

 

1. ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น

 

2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

 

3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน

 

4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน

 

5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น

 

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)

 

7. ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

 

8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

 

9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสํารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว

 

10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

ข้อปฎิบัติป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาล

ทั้งนี้ การอยู่ใกล้ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งป้องกันจึงเป็นความเสี่ยงต่อการติดโรคได้ตลอดเวลา จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังมีความเสี่ยงสูงในขณะนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

logoline