ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ลงทะเบียนไว้กับสำนักเลขาฯ ที่ตกสำรวจ "แพทยสภา" แจง เปิดเงื่อนไข-ข้อห้าม จองฉีดวัคซีน"Pfizer"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (22 ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา โพสต์เฟซบุ๊ค "แพทยสภา" เปิดข้อกำหนดสำหรับวัคซีนโควิด-19 "กรณีวัคซีนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม" ระบุว่า ตามที่ท่านลงทะเบียนขอสิทธิวัคซีน Pfizer ไว้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ในโครงการร่วมของการฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา สำหรับแพทย์ที่ตกสำรวจ ขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้

 

1. ระบบ MD eService จะตรวจสอบขั้นตอนเบื้องต้นว่า ท่านเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีสิทธิกรอก เพื่อเข้าระบบประสานการจองวัคซีน

2. ระบบจะให้สิทธิจองวันฉีด กับโรงพยาบาลตำรวจ (เพื่อส่งข้อมูลให้ให้ตรวจเงื่อนไขกับหมอพร้อม) โดยการได้สิทธิต้องเป็นไปตามข้อ 3

3. เงื่อนไขการได้สิทธิ์ ต้องเป็นไปตามที่ สธ.กำหนด โดยทางโรงพยาบาลตำรวจจะตรวจสอบ หากไม่ตรง จะไม่มีการประกาศรายชื่อลงทะเบียน (ซึ่งบางท่านข้อมูลไม่ตรงกับหมอพร้อม ต้องรีบติดต่อแพทยสภา) โดยมีเงื่อนไข ที่ สธ.ประกาศ ดังนี้

  • หลักเกณฑ์ 1  ยังไม่ได้รับวัคซีนใด ๆ - ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
  • หลักเกณฑ์ 2 ได้รับวัคซีนเข็มแรกชนิดใด ๆ Sinovac/Sinopharm/AstraZeneca มาเกิน 4 สัปดาห์ - ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer
  • หลักเกณฑ์ 3  ได้รับวัคซีน Sinovac/Sinopharm 2 เข็ม มาเกิน 4 สัปดาห์- ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer

- ข้อห้าม 4  ได้รับวัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม -ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer

- ข้อห้าม 5 ได้รับวัคซีน Sinovac-AstraZeneca-ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer

- ข้อห้าม 6 ได้รับวัคซีน Sinopharm/AstraZeneca ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer

- ข้อห้าม 7 ได้รับวัคซีน เข็ม 3 เป็น AstraZeneca แล้ว หรือได้รับวัคซีน Pfizer มาก่อนแล้ว-ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer

4. เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นผ่านหลักเกณฑ์ 1-3 แล้ว จะประกาศให้มารับการฉีดในเว็บไซด์ของโรงพยาบาลตำรวจ

5.*สำคัญ*ในวันที่ขอรับการฉีด

     5.1 โปรดนำบัตร หรือ เอกสารแสดงตนว่าเป็นแพทย์ติดไปเพื่อใช้สิทธิด้วย

     5.2 เงื่อนไขของท่านต้องเป็นไปตามที่ สธ.กำหนด

 

หากข้อมูลไม่ตรงหลักเกณฑ์ 1-3 อาทิ มีการฉีดล่วงหน้าไปแล้วหลังลงทะเบียนในระบบ เช่น ได้รับ Pfizer จากโรงพยาบาลของท่านแล้ว หรือตรวจพบว่า ตรงกับข้อห้าม 4.-7 ที่ไม่ได้รับสิทธิรับวัคซีน Pfizer และ ห่างจากเข็มสุดท้ายไม่เกิน 4 สัปดาห์ ซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจ จะตรวจสอบกับหมอพร้อมอย่างละเอียดหน้างาน ทุกราย แบบโปร่งใส ท่านจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีน*

 

ดังนั้น โปรดตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ในหมอพร้อม ก่อนเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ หากผิดพลาดต้องติดต่อหมอพร้อมแก้ไขก่อน และแจ้งสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาทราบ (เนื่องจากพบว่ามีบางท่าน ระบบบันทึกไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน เช่น ลงว่าฉีดไปแล้ว โดยยังไม่ได้ฉีด ต้องไปแก้ที่ข้อมูล มิเช่นนั้น ท่านนั้นจะเสียสิทธิ เพราะ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ โรงพยาบาลตำรวจ จะไม่มีการอนุโลม)

 

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น จากการที่ต้องประสานในเวลาจำกัด หลายหน่วยงาน ในหลายเงื่อนไข ในการรับวัคซีนครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานมีน้อย พยายามทำเต็มที่แล้ว ยังอาจตอบรับทางโทรศัพท์ inbox email ไม่รวดเร็วทันที ทำให้บางท่านต้องรอนาน  แต่พยายามอย่างยิ่งให้สมาชิกส่วนใหญ่ที่รายชื่อตกหล่น ไม่มีหน่วยงานเฉพาะดูแล ได้รับวัคซีนจนครบตามเงื่อนไข

 

สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าเงื่อนไขในรอบนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จะติดตามดูแลให้ในรอบต่อไป ที่ทาง สธ.ประกาศ และสำหรับสมาชิกต่างจังหวัด แพทยสภา จะส่งรายชื่อไปยังจังหวัดของท่าน ให้พิจารณาวัคซีนตามเงื่อนไขต่อไป

 

ที่มา เพจแพทยสภา