ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 19 ส.ค.64 รวม 20,902 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 20,754 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 148 ราย หายป่วย 22,208 ราย เสียชีวิต 301 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 รวม 20,902 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 20,754 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 148 ราย ผู้ป่วยสะสม 960,996 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 22,208 ราย หายป่วยสะสม 747,901 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 205,946 ราย เสียชีวิต 301 ราย

ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อ 20,902 ราย หายป่วย 22,208 ราย  เสียชีวิต 301 ราย