รายงานตัวเลขล่าสุด ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 24.10 ล้านโดส เข็มที่ 1 สะสม 18.37 ล้านราย เข็มที่ 2 สะสม 5.22 ล้านราย เข็มที่ 3 สะสม 5.01 แสนราย กทม.ฉีดแล้ว 7.47 ล้านโดส ด้าน 10 ชาติอาเซียนฉีดแล้วรวม 207.86 ล้านโดส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นับจากที่ ประเทศไทย เริ่มทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ. - 16 ส.ค. 2564) รวม 24,100,631 โดส ใน 77 จังหวัด

 

ข่าวดี! ไทยฉีดวัคซีนโควิด ยอดทะลุ 24 ล้านโดส

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 508,498 โดส

 • เข็มที่ 1 : 374,171 ราย
 • เข็มที่ 2 : 118,681 ราย
 • เข็มที่ 3 : 15,646 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 18,370,997 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 5,228,157 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : *501,477 ราย

ข่าวดี! ไทยฉีดวัคซีนโควิด ยอดทะลุ 24 ล้านโดส

* ตรวจสอบและปรับฐานข้อมูลมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564

ข่าวดี! ไทยฉีดวัคซีนโควิด ยอดทะลุ 24 ล้านโดส

กทม. ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 7.47 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร (กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.

 • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 74,107 โดส
 • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 7,478,871 โดส
 • ยอดสะสม เข็มที่ 1 จำนวน 9,034,439 ราย
 • ยอดสะสม เข็มที่ 2 จำนวน 1,318,120 ราย
 • ยอดสะสม เข็มที่ 3 จำนวน 126,312 ราย

ข่าวดี! ไทยฉีดวัคซีนโควิด ยอดทะลุ 24 ล้านโดส

ข่าวดี! ไทยฉีดวัคซีนโควิด ยอดทะลุ 24 ล้านโดส

ข่าวดี! ไทยฉีดวัคซีนโควิด ยอดทะลุ 24 ล้านโดส

ข่าวดี! ไทยฉีดวัคซีนโควิด ยอดทะลุ 24 ล้านโดส ข่าวดี! ไทยฉีดวัคซีนโควิด ยอดทะลุ 24 ล้านโดส