background-defaultbackground-default
สัปดาห์นี้ ฉีดไฟเซอร์ให้กลุ่ม 608 ยืนยันรับ“ไฟเซอร์”สหรัฐฯ เพิ่มอีก 1 ล้าน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ เผยว่า สัปดาห์นี้ได้จัดสรรไฟเซอร์เพิ่มสำหรับกลุ่ม 608 มากขึ้น สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ยืนยันว่าจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ประเทศไทยอีก 1 ล้านโดส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า สัปดาห์นี้ได้จัดสรรไฟเซอร์เพิ่มสำหรับกลุ่ม 608 มากขึ้น ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อฉีดในเดือน ส.ค. 2564 จำนวน 645,000 โดส ใน 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่ง รพ. หลายแห่งได้เริ่มฉีดแล้ว

 

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. เป็นต้นมา มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 24 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 18.3 ล้านคน ครอบคลุมร้อยละ 25.5 เป็นผู้ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 5.2 ล้านคน ครอบคลุมร้อยละ 7.1 และฉีดกระตุ้นเข็ม 3 อีก 500,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้วัคซีนไฟเซอร์ 300,000 คน ที่เหลือเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

 

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ 28 ก.พ. – 14 ส.ค. 2564 ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 356,337 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของชาวต่างชาติทั้งหมดในไทย จำนวนนี้ฉีดครบ 2 เข็ม 107,106 คน ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปฉีดแล้ว 27,028 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และล่าสุด สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ยืนยันว่าจะบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ประเทศไทยอีก 1 ล้านโดส ซึ่งกรมฯ จะเร่งนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อวางแผนการจัดสรรล่วงหน้า ให้เท่าทันต่อสถานการณ์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด