ก.ต.เห็นชอบแต่งตั้ง สลับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูง บัญชี 3 บัญชี 4 ระดับอธิบดีศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีศาลอาญา อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา รวม 110 ตำแหน่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 21/2564  วันที่  16  สิงหาคม  2564 เห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 3) ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง 41 ราย โดยตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 

นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 สับเปลี่ยนไปเป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2  

 

นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีศาลเยาวชนฯ สับเปลี่ยนไปเป็น ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัลพิเศษ

 

นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ อธิบดีศาลอาญา สับเปลี่ยนไปเป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

 

และเห็นชอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 4) ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำแหน่ง 69 ราย

โดยตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้

 

นายจำแลง กุลเจริญ  ผู้พิพากษาศาลฎีกา สับเปลี่ยนไปเป็น อธิบดีศาลอาญา

 

นายวีระพงศ์ สุดาวงศ์ ประธานแผนกคดีคุ้มครองผู้บริโภค สับเปลี่ยนไปเป็นอธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง

 

นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัลพิเศษ (ล้มละลาย) สับเปลี่ยนไปเป็นอธิบดีศาลล้มละลายกลาง

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

สำหรับการประชุม  ก.ต.  ครั้งต่อไป  ครั้งที่  22/2564  วันที่  18  สิงหาคม  2564  เวลา  9.00  นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา

 

ตรวจสอบผลการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ที่นี่

https://ojc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1203/iid/185082