ตรัง - ตัวเลขติดเชื้อ โรงงานอุตสาหกรรมยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนสถานที่เสี่ยงสั่งปิดออกไปอีก 14 วัน รวมสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแต่ในระดับชั้นเด็กเล็ก - ม.6 ให้ปิดการเรียนการสอนตลอดเทอม 1 นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     24 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ซึ่งมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิจารณาและมีมติแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน จ.ตรัง โดยมีมติต่ออายุการปิดสถานที่เสี่ยงทั้ง 14 ประเภท ออกไปอีกเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา แต่เฉพาะในส่วนของสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก - ม.6 ให้ปิดการเรียนการสอนตลอดเทอม 1 นี้ ไม่ต้องต่อมาพิจารณาอายุมาตรการเป็นห้วงๆ ขณะที่การระบาดของโรงงานอุตสาหกรรมใน จ.ตรัง 

พุ่งต่อเนื่อง!คลัสเตอร์ รง.อุตสาหกรรมตรัง สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงอีก 14 วัน

พุ่งต่อเนื่อง!คลัสเตอร์ รง.อุตสาหกรรมตรัง สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงอีก 14 วัน      ขณะนี้ยังพบตัวเลขพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องใน 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จำกัด ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา พบติดเชื้อทั้งจากการแบบ RT-CPR และจากการตรวจด้วยวิธี ATK แล้วทั้งหมด 77 ราย จากจำนวนคนงานที่ทำการตรวจหาเชื้อไปทั้งหมด 149 ราย เกิน 50 % เป็นคนในครอบครัวพนักงานและผู้สัมผัสใกล้ชิดอีกจำนวน 6 ราย ในจำนวนนี้มีเด็ก 4 ขวบ รวมอยู่ด้วย โดยแรงงานที่เหลือยังพักในโรงงาน, บริษัท ชูศักดิ์รัษฎาพาราวู้ด จำกัด ต.ควนเมา อ.รัษฎา ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา เจ้าของเดียวกันกับ เอสดีที ติดเชื้อ 1 ราย จำนวนพนักงานที่แจ้ง 60 ราย , บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง จำกัด (ประเทศไทย) ต.ควนเมา อ.รัษฎา เป็นโรงงานไม้อัด พบแรงงานไทย และแรงงานเมียนมาร์ติดเชื้อแล้วรวม 9 ราย จากทั้งหมด 280 ราย และบริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) ต.ควนปริง อ.เมือง ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลขนาดใหญ่ มีพนักงานรวม 1,508 คน พบติดเชื้อโดยเริ่มจากภายในแค้มป์คนงานกัมพูชาแล้วรวมทั้งหมด 123 ราย แบ่งเป็น แรงงานกัมพูชา 110 ราย แรงงานไทย 12 ราย และแรงงานเมียนมาร์ 1 ราย

พุ่งต่อเนื่อง!คลัสเตอร์ รง.อุตสาหกรรมตรัง สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงอีก 14 วัน

พุ่งต่อเนื่อง!คลัสเตอร์ รง.อุตสาหกรรมตรัง สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงอีก 14 วัน

     ในขณะนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ตรัง มีมติออกคำสั่งบับเบิ้ลแอนด์ซีล (Bubble & Seal) จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) อ.เมือง โดยคัดแยกแรงงานที่ติดเชื้อ รวมทั้งแรงงานที่มีความเสี่ยงสูง -เสี่ยงต่ำ ออกมาจากโรงงานทั้งหมด ให้โรงงานหมดความเสี่ยง ไปไว้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (มอ.ตรัง) ส่วนแรงงานไทย ทางโรงงานได้เช่าที่หอพัก มอ.ตรัง และจัดรถรับส่งไปกลับที่ทำงานไม่ให้ออกไปสู่ชุมชน และบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง จำกัด (ประเทศไทย) ต. อ.รัษฎา และซีลเข้ม (Seal) จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท เอสดีที พาราวู้ด จำกัด ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด โดยผู้ติดเชื้อจากผลตรวจ ATK และผลเป็นลบที่เหลือทั้งหมดยังพักภายในโรงงานทั้งหมด

พุ่งต่อเนื่อง!คลัสเตอร์ รง.อุตสาหกรรมตรัง สั่งปิดพื้นที่เสี่ยงอีก 14 วัน      โดยทุกโรงงานห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเด็ดขาด ห้ามคนเข้า - ออก ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค ให้ทำงานภายในโรงงาน ให้เสนอแผนการขนส่งสินค้าต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคต่ออำเภอ เพื่อพิจารณาก่อนขนส่งสินค้า หากพบไม่ปฏิบัติตามจะมีการสั่งปิดโรงงานทันที และให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบแรงงานภายในโรงงานทุกโรงว่าตรงกับจำนวนที่จดแจ้งไว้กับประกันสังคมหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานส่วนบุคคลของแรงงานข้ามชาติทั้งหมด เพื่อยืนยันตัวตน หากพบมีการใช้แรงงานเถื่อนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยการเข้าไปตรวจสอบจะเริ่มในวันนี้

ภาพ/ข่าว...คนิตา สีตอง / ตรัง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด