การบินไทยแจ้งผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ งวดครึ่งปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) ต่อตลาดหลักทรัพย์ พบมีกำไรกว่า 1.1 หมื่นล้าน จากการขายทรัพย์สินบางส่วนและการปรับโครงสร้างหนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (16 ส.ค.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลการดำเนินงาน งวดครึ่งปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 64 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทมีรายได้ รวมทั้งสิ้น 10,220 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 24,555 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 6 เดือนแรก ขาดทุนจากการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 14,335 ล้านบาท
การบินไทยแจ้งผลประกอบการพลิกกำไร 1.1 หมื่นล้าน หลังระดมขายทรัพย์สิน

แต่เมื่อพิจารณาผลการดำเนินการสุทธิในช่วง 6 เดือนแรก กลับพบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถพลิกกลับมีกำไรสุทธิ 11,121 ล้านบาท ในขณะที่ปี ก่อนขาดทุนสุทธิ 28,030 ล้านบาท หรือมีกำไรเพิ่มขึ้น 139%
การบินไทยแจ้งผลประกอบการพลิกกำไร 1.1 หมื่นล้าน หลังระดมขายทรัพย์สิน

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้บริษัทสามารถพลิกกลับมามีกำไรได้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สินบางส่วนและมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเข้ามา เช่น กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือบาฟส์ จํานวน 2,004 ล้านบาท,กำไรจากการขายเงินลงทุนใน บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 95 ล้านบาท ,กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 8,675 ล้านบาท เป็นต้น

การบินไทยแจ้งผลประกอบการพลิกกำไร 1.1 หมื่นล้าน หลังระดมขายทรัพย์สิน