แอพพลิเคชั่น สช. on mobile เยียวยาค่าเทอม 2,000 บาท โหลดผ่าน android และ iOS โดยสมาชิกสามารถเช็กเงินเข้าหรือยังตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

"สช.เพิ่มช่องทางให้ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท"

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น

"ผู้ปกครอง" โหลดเลย แอพพลิเคชั่น สช. on mobile เยียวยาค่าเทอม 2,000 บาท

เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง สช. ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองโดยเพิ่มช่องทางให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ผ่าน Application สช. On mobile ได้แล้ววันนี้ ว่าลูกตนมีสิทธิ์หรือไม่ ตกหล่นหรือเปล่า

สำหรับ แอพพลิเคชั่น สช. on mobile เป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรทางด้านการศึกษาภายใต้สังกัด และการกำกับดูแล สมาชิกผู้ใช้งานสามารถติดตาม ค้นหาข้อมูลข่าวสาร ประกาศ รับทราบนโยบาย และกิจกรรมต่างๆ จาก สช. ตลอดจนข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์ สวัสดิการและสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับสมาชิก รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลของสมาชิกจากระบบกองทุนฯ

"ผู้ปกครอง" โหลดเลย แอพพลิเคชั่น สช. on mobile เยียวยาค่าเทอม 2,000 บาท