กรมการค้าภายในเตือนผู้ฉวยโอกาสกักตุนไข่ไก่ปรับราคาขายปลีกไข่ไก่สูงขึ้นเกินจริง หากพบเจอโทษหนักพร้อมวอนประชาชนพบเห็นแจ้งผ่านสายด่วน 1569 ได้ทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกรณีความต้องการไข่ไก่ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีกระแสข่าวว่า ไข่ไก่ในระบบมีปริมาณไม่เพียงพอ และอาจจะมีผู้ฉวยโอกาสกักตุนไข่ไก่ ทำให้ราคาขายปลีกปรับสูงขึ้นว่า ที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยกรมปศุสัตว์ได้ใช้มาตรการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืดอายุการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปจากเดิมปลดที่ 75 สัปดาห์ เป็นปลดที่ 85-90 สัปดาห์ ทำให้มีไข่ไก่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 42 ล้านฟองต่อวัน ส่วนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สมาคม ได้ช่วยตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ไม่เกิน 3 บาท/ฟอง ตั้งแต่ช่วงการระบาดรุนแรงรอบเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นมา รวมถึงยืนยันจะจำหน่ายไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางตลาดเดิมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่ายก่อนเป็นลำดับแรก คือผ่านห้างค้าปลีกค้าส่ง และตลาดสด

กรมการค้าภายในเตือนห้ามกักตุนไข่ไก่หรือขายแพงเกินจริงหากพบเจอโทษหนัก

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่สำรวจภาวะการค้าปลีกไข่ไก่พบว่า ภาวะการค้าในตลาดสดชะลอตัวลงมาก จากข้อกังวลของผู้บริโภคที่รับทราบข่าวการปิดตลาดสด เนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้หันไปจับจ่ายซื้อหาสินค้าจำเป็นรวมถึงไข่ไก่ในห้างค้าปลีกค้าส่งเพิ่มขึ้น สำหรับปัญหาความล่าช้าของการขนส่งสินค้าเพื่อกระจายเข้าสาขาของห้าง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ได้รับการยืนยันจากทุกห้างว่า ได้ปรับวิธีการขนส่งกระจายสินค้าให้คล่องตัวขึ้น และไข่ไก่ไม่ขาดแคลน ปริมาณที่วางจำหน่ายมีเพียงพอกับลูกค้าของห้าง

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 ในตลาดสดอยู่ที่ 3.60-3.70 บาทต่อฟอง หรือ 108-110 บาทต่อถาด (30 ฟอง) ซึ่งทุกห้าง จะมีไข่ไก่ในบรรจุภัณฑ์ถาดกระดาษจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตลาดสด เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนผู้บริโภค กรมการค้าภายในจึงขอให้ประชาชนมั่นใจและคลายความวิตกกังวลในเรื่องปริมาณและราคาไข่ไก่ 

กรมการค้าภายในเตือนห้ามกักตุนไข่ไก่หรือขายแพงเกินจริงหากพบเจอโทษหนัก

"อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน กรมการค้าภายในหวังว่า จะไม่มีการสร้างกระแสข่าวเท็จให้ประชาชนต้องสับสนและวิตกกังวล และขอเตือนผู้ที่กักตุนไข่ไก่และตั้งราคาขายปลีกสูงขึ้นเกินสมควร เพราะเป็นการซ้ำเติมประชาชนให้เดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีก"

โดยพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิด ตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากประชาชนผู้บริโภค พบเห็นผู้ประกอบการรายใด ที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสูงเกินควร โปรดแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที