“ชวน” เดินหน้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ65 แจงขอ ศบค.ผ่อนผันการเดินทางของ ส.ส. ปัดตอบยุบสภาฯ หลังงบประมาณผ่าน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ให้สัมถาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 18-20 สิงหาคม นี้ ว่า สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำหนังสือเรียกประชุมไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

รวมถึงทางสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. เพื่อขอผ่อนผันเงื่อนไขการเดินทางของสมาชิกฯ ตามความเหมาะสม เรียบร้อยแล้ว 

ยืนยันไม่มีการเลื่อนประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาตามที่ทางคณะกรรมาธิการงบประมาณฯกำหนดไว้ล่วงหน้าไว้แล้ว

 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการวิเคราะห์ว่าหากพิจารณางบประมาณฯ 65 แล้วเสร็จ จะมีการยุบสภา ว่า ไม่เกี่ยวข้องกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากขณะนี้เป็นเรื่องที่ทางสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเร่งดำเนินการพิจารณางบประมาณฯตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน105 วัน