แม่ฮ่องสอน-วัดสวนธรรมภูสมณาราม ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ เปิดเป็นศูนย์พักคอย ให้กับชาวตำบลปางหมู ที่ประสงค์จะกลับภูมิลำเนา สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และยังไม่รับการยืนยันเป็นผู้ติดเชื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสวนธรรมภูสมณาราม และเจ้าคณะตำบลปางหมู เขต 2 ร่วมกับประชาชนชุมชนห้วยป๊อกจ่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นางพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายพรชัย คนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นายชัยวัฒน์ สืบพงศ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู นายยงยุทธ รักเรียน ผู้ใหญ่บ้านปางหมู และ ผู้ใหญ่บ้านสบสอย ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมของอาคาร ที่จะเปิดเป็นศูนย์พักคอย โซนบ้านปางหมู บ้านกุงไม้สัก บ้านสบสอย จุดที่ 1 ณ สวนธรรมภูสมณาราม หรือวัดภูสมะ 2 ห้วยป๊อกจ่าน เพื่อใช้สำหรับเป็นที่พัก กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และยังไม่รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อ โดยจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของสาธารณะสุข เพื่อเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในระดับพื้นที่

วัดสวนธรรมภูสมณาราม-เปิดศูนย์พักคอย

 

สำหรับชาวตำบลปางหมู ที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 ประสงค์อยากกลับบ้าน ขอให้แจ้งประสานได้ที่ ผู้ใหญ่บ้านสบสอย หมายเลข 081-0264588 , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางหมู หมายเลข 092-3939963 และพระปลัดจิตตพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดภูสมณาราม หมายเลข 081-8845865

วัดสวนธรรมภูสมณาราม-เปิดศูนย์พักคอย

พระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสวนธรรมภูสมณาราม และเจ้าคณะตำบลปางหมู เขต 2 เปิดเผยว่า สถานที่ดังกล่าวรองรับ ครอบครัวใหญ่ ได้ประมาณ 14-15 คน ครอบครัวเล็ก รองรับได้ 4-5คน ในจำนวน 5 ห้อง นอกจากนี้ ยังมีความสะดวกทั้งในเรื่องของไฟฟ้า และน้ำประปา ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ยินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่บ้านเกิด แต่เน้นย้ำขอให้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่ชุมชน

วัดสวนธรรมภูสมณาราม-เปิดศูนย์พักคอย

ภาพ/ข่าวโดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน