องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นออกแถลงการณ์ขอไฟเซอร์ให้ด่านหน้า 1,400 คน ตรงตามเกณฑ์ที่กระทรงสาธารณสุขกำหนด แต่ได้รับการจัดสรรเพียง 700 โดสเท่านั้น สวนทางกับภาระงานที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับบริจาควัคซีนไฟเซอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านโดส โดยได้จัดส่งถึงประเทศไทย พร้อมกับให้ดำเนินการจัดสรรให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศนั้น  

องค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่นออกแถลงการณ์ขอไฟเซอร์ให้ด่านหน้า
 

8 สิงหาคม 2564   จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น ระบุว่า  จังหวัดขอนแก่นรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรก 9,840 โดส  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564  โดยกองโรคติดต่อทั่วไปจัดส่งวัคซีนรอบต้นเดือนสิงหาคม 2564  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ลดการป่วยรุนแรง ลดอัตราการเสียชีวิต โดยมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาเร่งรัดการให้วัคซีนกับกลุ่มเป้าหมาย   เบื้องต้นมีบุคลากรด่านหน้าแจ้งความประสงค์ฉีด 17,000  คนนั้น  ซึ่งทางจังหวัดได้จัดสรรให้กับบุคลากรที่แจ้งความประสงค์  จากข้อมูลพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 1,400 คน  แต่ได้รับการจัดสรร 700 โดส จึงทำให้บุคลากรด่านหน้าหลายคนไม่ได้ฉีดวัคซีนในครั้งนี้  

องค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่นออกแถลงการณ์ขอไฟเซอร์ให้ด่านหน้า
 

จากการจัดสรรวัคซีนทางองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ขอวัคซีนไฟเซอร์ ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยแถลงการณ์ระบุว่า โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลหลักในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ทุกความรุนแรงของจังหวัด
ขอนแก่น ตั้งแต่ผู้ป่วยคลัสเตอร์ฟันน้ำนม คลัสเตอร์แรงงาน คลัสเตอร์เรือนจำและทัณฑสถาน ไปจนถึงผู้ป่วยหนักอาการวิกฤต  สำหรับโควต้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มีบุคลากรทางการแพทย์ลงชื่อรับวัคซีนไฟเซอร์ 1,400 คน แต่โรงพยาบาลขอนแก่นกลับได้รับการจัดสรรวัคซีนเป็นจำนวนเพียง 700 โดสเท่านั้น  ทั้งที่เป็นการขอตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกประการ องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นจึงขอเรียกร้องให้มีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด  ทั้งนี้ต้องการให้มีการจัดสรรวัคซีนให้ด่านหน้าอย่างเร่งด่วน
    สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น  มีกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์บริการเซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น  วันที่ 9-11 ส.ค. 64  ฉีดไฟเซอร์ เข็ม 3 จำนวน 3,000 ราย วันที่ 13 ส.ค. 64 ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  เข็ม 3  และ 14 ส.ค. 64 ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็ม 1 จำนวน 2,000 ราย 

ข่าว-กวินทรา  ใจซื่อ

องค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่นออกแถลงการณ์ขอไฟเซอร์ให้ด่านหน้า