เกษตรจังหวัดน่าน จัดงานเทศกาลลำไยและของดีเชียงกลาง @ น่าน เอ็มโอยูซื้อลำไยช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย -ผู้ใช้แรงงานตกงานเดินทางกลับภูมิลำเนามีรายได้  โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เปิดขายลำไยเชียงกลางช่วยเกษตรกร-แรงงานสู้โควิด

      เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่แปลงใหญ่ลำไยบ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมกับนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน และพ.อ.วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน ร่วมเปิดงานเทศกาลลำไยและของดีเชียงกลาง @ น่าน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย และผู้ตกงานกลับบ้าน ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร ลำไยในการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าการตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค ไม่ผ่านพ่อค้า ล้ง คนกลาง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรการจ้างแรงงานในชุมชน ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

เปิดขายลำไยเชียงกลางช่วยเกษตรกร-แรงงานสู้โควิด

            ภายในงานมีกิจกรรม ประกวดลำไยสดช่อคุณภาพ ปั่นจักรยาน ชิม ช้อป สวนลำไยเกษตรกร (ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) สาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตลำไย และบรรจุภัณฑ์ จำหน่ายลำไยคุณภาพ ลำไยสายพันธุ์อีดอ และลำไยสายพันธุ์อีดอพวงทอง ผ่านช่องทางออนไลน์ การเรียนรู้การผลิตลำไยคุณภาพ - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายลำไย  ภายใต้การจัดงานแบบNew Normal ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 140 คน

 

เปิดขายลำไยเชียงกลางช่วยเกษตรกร-แรงงานสู้โควิด

         นายวิบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร และของดีอำเภอเชียงกลาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าผลไม้ในประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดน่านจึงได้ร่วมกับ เกษตรจังหวัดน่าน เกษตรกรชาวสวนลำไย อ.เชียงกลาง จัดงาน เทศกาลลำไยและของดีเชียงกลาง @ น่าน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดขึ้น

 

เปิดขายลำไยเชียงกลางช่วยเกษตรกร-แรงงานสู้โควิด

            ทางด้าน นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงาน “เทศกาลลำไยและของดีเชียงกลาง ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนลำไย ในช่วงการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องด้วยจังหวัดน่าน มีพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล รวมทั้งหมดจำนวน 142,871 ไร่ โดยมี ชนิดไม้ผลหลัก คือ ลำไย ในปี 2564 มีพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งหมด 65,506 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 32,861 ตัน มีแหล่งผลิตกระจายอยู่ทุกอำเภอ และอำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกลำไยจำนวนมากที่สุด 3 อันดับ ของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอท่าวังผา, อำเภอเชียงกลาง และอำเภอเวียงสา           

ภาพ/ข่าว สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร