"อานนท์ แสนน่าน"พร้อมนำอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หากม็อบบุกพระราชวัง ประกาศลั่น"พวกเนรคุณแผ่นดิน"

5 สิงหาคม 2564 ณ บ้านผาสิงห์ ต.หมากหญ้า อ.เมือง จ.อุดรธานี  นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้เรียกประชุมอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน ประกอบด้วย นางนิตยา นาโล อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสาน นายเอกภักดิ์ คลังกลาง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่น และตัวแทน เพื่อเตรียมความพร้อมของมวลชนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ที่ม็อบประกาศเอาไว้ว่าวันที่ 7 สิงหาคม จะพากันไปบุกสำนักพระราชวัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

“อานนท์ แสนน่าน"ขู่ระดมมวลชนทั่วประเทศ ต้านม็อบจาบจ้วง
 
นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย  ได้กล่าวว่า หลังจากที่พวกเราชาวอดีต "หมู่บ้านเสื้อแดง" ทั่วทั้งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อหน้าพระพักตร์ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลที 10" ว่าข้าพพระพุทธเจ้าขอเป็น "หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์" จะขออยู่ใต้ฝาละอองธุรีพระบาทปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพราะว่าพวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ดูแลพสกนิกรชาวไทยมาตลอดถ้าไม่มีพระองค์ท่าน พวกเราก็ไม่มีแผ่นดินไทยได้อยู่ถึงทุกวันนี้ แต่พวกที่จะก่อม็อบบุกสำนักพระราชวังทั้งหลายไม่สำนึกในมหากรุณาธิคุณ ยังเป็นพวกเนรคุณแผ่นดิน แม้แต่บรรพบุรุษของพวกเราตั้งแต่โบราณนานมาแล้วต้องเสียเลือดเนื้อไปเท่าไหร่กว่าจะได้มีแผ่นดินไทยมาทุกวันนี้ พวกเราชาว"หมู่บ้านแสดงรักษาพระองค์" จะไม่ทนอีกต่อไป ถ้าหากมีการบุกสำนักพระราชวังจริง เราทั้ง 6 ภูมิภาค ที่เป็นอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงจะออกมาปกป้องสถาบัน และ ต่อต้านพวกล้มเจ้าอย่างถึงที่สุดด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของพวกเรา

“อานนท์ แสนน่าน"ขู่ระดมมวลชนทั่วประเทศ ต้านม็อบจาบจ้วง
 

นายอานนท์ กล่าวย้ำท้ายอีกว่า ในสถานการณ์ไวรัสโควิค 19 ระบาด พระมหากษัตริย์ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ท่านก็ออกมาช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งทรัพย์สินและทุนทรัพย์ของพระองค์เองเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยปลอดภัยจากการระบาดไวรัส covid-19 พวกที่จะออกมาก่อม็อบทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งต้องซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไม่ใช่ออกมาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเช่นทุกวันนี้ ตอนนี้เราได้ส่งสัญญาณไปทั่วทุกภูมิภาคแล้วจะออกมาปกป้องและต่อต้านม็อบกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาด

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ