เชียงใหม่ – อบจ.เชียงใหม่ทำเอ็มโอยูกับสสจ.เชียงใหม่ จัดซื้อรถตรวจเชื้อนิรภัยและรถตรวจแลปเคลื่อนที่ รวม 6 ล้านบาท สนับสนุนการตรวจเชิงรุกโควิด-19 พร้อมชงเรื่องขอกู้เงิน 370 ล้าน จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ทางเลือกเพิ่มเติมให้ชาวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดหา “รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย โควิด – 19” สำหรับใช้ในการตรวจหาเชื้อเชิงรุก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ซื้อรถตรวจเชื้อ-รถแลปเคลื่อนที่ตรวจโควิดเชิงรุก

  การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีผู้ลงนามประกอบด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นสักขีพยาน

เชียงใหม่ซื้อรถตรวจเชื้อ-รถแลปเคลื่อนที่ตรวจโควิดเชิงรุก

 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่กำลังประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายอำเภอ โดยภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่เป็นภูเขาและพื้นที่สูง ทำให้การเดินทางเข้าตรวจเชิงรุกและการรอผลใช้เวลานาน ทางอบจ.เชียงใหม่ได้มีแนวคิดแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เพื่อให้การตรวจเชิงรุกทราบผลเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาหลักมาจากการเดินทางไกลที่จะต้องนำตัวอย่างลงมาตรวจที่แลปในเมืองหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ ที่ต้องใช้เวลาเกิน 24 ชั่วโมง

 ดังนั้น จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง กองช่างของ อบจ.เชียงใหม่ กับ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยกันออกแบบตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย โควิด – 19 จำนวน 2 คัน คันละ 1 ล้านบาท และ รถตรวจผลแลปเคลื่อนที่อีก 1 คัน ในราคา 4 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งหมดเป็นเงิน 6 ล้านบาท

นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเสนอการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จำนวน 370 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สภาฯพิจารณาอนุมัติ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นามาแล้วจำนวนหนึ่งแสนโดส จากสภากาชาดไทย ที่จะได้รับการส่งมอบมาในประมาณเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

 สำหรับการจัดฉีดวัคซีนทางอบจ.เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จัดสรรการฉีดวัคซีน โดยทางอบจ.เชียงใหม่ ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้จัดสรรการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ซื้อรถตรวจเชื้อ-รถแลปเคลื่อนที่ตรวจโควิดเชิงรุก

ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ในทุกวัน โดยขณะนี้ศักยภาพการตรวจคัดกรองเชิงรุกสามารถทำได้วันละประมาณ 10,000 คนต่อวัน และในระยะหลังคลัสเตอร์ต่างๆ เริ่มเจอในพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองมากขึ้น ทำให้การตรวจเชิงรุก จะต้องใช้เวลาในการขนส่งจากพื้นที่ตรวจลงมาที่แลป ประมาณ 6-7 ชั่วโมง ทำให้การทราบผลต้องใช้เวลาพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พยายามจะไม่ให้เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากรับการตรวจ

แต่เมื่อมีรถตรวจแลปเคลื่อนที่ เข้าไปประกบกับรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จะทำให้สามารถทราบผลการตรวจได้เร็วมากขึ้น นั้นหมายถึงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วมากยิ่งขึ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกาแพร่ระบาดได้ดียิ่งขึ้น

ในขณะนี้สถานการณ์โรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ยังถือว่าสามารถรองรับผู้ป่วยสีเขียวได้อีกจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในท้องถิ่นตามอำเภอต่างๆเพื่อรองรับผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียว แต่ปัญหาขณะนี้อยู่ที่ผู้ป่วยสีเหลือง การเพิ่มเตียงในโรงพยาบาลต่างๆ ถือว่าทำได้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่าอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่มีอย่างจำกัดเช่นเครื่องช่วยหายใจและระบบอ็อกซิเจน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่เชียงให้ต้องส่งเจ้าหน้าที่บางส่วนไปช่วยรักษาคนไข้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงอีกด้วย

เชียงใหม่ซื้อรถตรวจเชื้อ-รถแลปเคลื่อนที่ตรวจโควิดเชิงรุก