รมช.มนัญญา ช่วยเกษตรกรชาวสวนฝ่าวิกฤติโควิดรับซื้อผลไม้ พร้อมเชิญชวนคนไทยอุดหนุนผลไม้ เร่งกระจายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 สิงหาคม 2564 มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์  ระบุ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงของผลผลิตผลไม้ ซึ่งออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทำให้การกระจายผลผลิตที่ได้รับผลกระทบต่อการส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศยิ่งเกิดปัญหามากขึ้น จึงมีการเปิดโครงการกระจายผลไม้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา และได้สั่งผลไม้เพื่อช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร จำนวน 200 กก. เป็นมังคุด 100 กก. และเงาะ 100 กก. โดยการขนส่งให้ผ่าน Taxi ซึ่งเป็นขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

สำหรับมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้กลไกสหกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ 2 ด้าน ได้แก่ แนวทางการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกัน ในการแลกเปลี่ยนระหว่างข้าวสาร และผลไม้ ที่มีปัญหาในการกระจายผลผลิต และแนวทางในการซื้อขายโดยผ่านขบวนการสหกรณ์ โดยกระจายผ่านเครือข่าย อาทิ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ หรือสหกรณ์ที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ 

ช่วยเกษตรกรชาวสวนฝ่าวิกฤติโควิดรับซื้อผลไม้

ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน มีการดำเนินการในลักษณะแลกเปลี่ยนสินค้าข้าวและผลไม้แล้ว จำนวน 24 สหกรณ์ ปริมาณผลผลิต 1,070.04 ตัน มูลค่ากว่า 29,050,200 บาท ในส่วนการซื้อขายโดยผ่านขบวนการสหกรณ์มีมูลค่ากว่า 339.37 ตัน มูลค่ากว่า 9,472,365 บาท โดยกระจายผ่านหน่วยงานราชการที่รับซื้อผลไม้/ข้าว จำนวน 189 สถาบันใน 47 จังหวัดทั่วประเทศ

ช่วยเกษตรกรชาวสวนฝ่าวิกฤติโควิดรับซื้อผลไม้
 

กระทรวงฯอยากให้ประชาชนทั่วไปหันมาบริโภคผลไม้ไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ประกอบการรถแท็กซี่สหกรณ์อีกทางหนึ่ง สามารถสั่งได้ทั้งระบบออนไลน์ ผ่านการขนส่งไปรษณีย์ หรือการสั่งผ่านสถาบันเกษตรกร/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่  โดยสถาบันเกษตรกรที่รวบรวมผลไม้ ได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกผลไม้ที่มีคุณภาพให้ดีที่สุด เน้นผลไม้ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP ก่อนนำมาคัดเกรดบรรจุลงกล่องเพื่อความปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค