ผู้ป่วยโควิดโคราชรายใหม่ 545 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะคลัสเตอร์กองบิน 1 ได้ขยายวงจากกำลังพลทหารเข้าสู่ครอบครัว มีผู้ป่วยเพิ่มอีก ทำให้มียอดสะสมแล้ว 22 ราย

4 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา แพทย์หญิงอารีย์  เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 545 ราย สอบสวนโรคเป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 321 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 115 และสัมผัสผู้ป่วย 109 ราย รวมยอดสะสม 8,415 ราย รักษาหาย 3,457 ราย ยังรักษาอยู่ 4,891 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 3,551 ชายอายุ 62 ปี ภูมิลำเนา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประวัติสัมผัสเชื้อในพื้นที่เสี่ยงแล้วหาเตียงไม่ได้ ญาตินำมารักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในวันที่ 21 กค. อาการไม่ดีขึ้นส่งต่อ รพ.มหาราช นครราชสีมา มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงทำให้เสียชีวิต รวมยอดเสียชีวิตสะสม 67 ราย

คลัสเตอร์กองบิน 1 โคราช ขยายวงติดเชื้อเพิ่ม สะสม 22 ราย
 

ความคืบหน้าคลัสเตอร์ทหารอากาศกองบิน 1 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง ซึ่งมีไทม์ไลน์วันที่ 27 ก.ค. พบนายทหารอากาศชั้นประทวนสังกัดหน่วยสมทบในพื้นที่กองบิน 1 ภูมิลำเนา ต.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ติดเชื้อ กองบิน 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสอบสวนโรค เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วยกำลังพลและครอบครัวรวม 129 ราย พบกำลังพลติดเชื้อ 12 รายและครอบครัว 11 ราย ล่าสุดขยายวงลุกลามนำเชื้อไปติดแม่และภรรยาที่ อ.ด่านขุนทด 2 ราย รวมสะสม 22 ราย  

 

ขณะนี้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.สมุทรสาคร กรณีตรวจไม่พบเชื้อให้กักที่อาคารบ้านพักรับรองกองบิน 1 และสถานที่กักตัวในภูมิลำเนาเดิมเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจคัดกรองทุกวัน ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยทุกรายจะต้องผ่านการตรวจเชื้อซ้ำ ในระหว่างนี้ กองบิน 1 ได้ประสานข้อมูลและให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเป็นอย่างดี 

ข่าว - เกษม ชนาธินาถ