ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม เปิดเผยถึงการเตรียมตัวรับผู้ป่วยวิกฤตโควิด-19 เริ่มวันนี้เป็นวันแรก มีผู้ป่วย 3-5 ราย รับได้ทั้งหมด 17 เตียง

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีการแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม เปิดเผยถึงการบริหารงานโรงพยาบาลบุษราคัม หลังจากเปิดให้บริการมาแล้ว 82 วัน มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 14,213 ราย รักษาตัวอยู่ 3,333 ราย หายป่วยกลับบ้านแล้วประมาณ 11,000 ราย โดย 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนลดน้อยลง และมีผู้ใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่ม 8-10 วัน/คน 

แรกเริ่มรพ.บุษราคุมไม่ได้มีไว้รองรับผู้ป่วยวิกฤต แต่เมื่อผ่านที่ประชุมของศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข จึงให้จัดตั้งผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มเติม โดยใช้พื้นที่ลานจอดรถด้านหลัง เปิดรับผู้ป่วยวันแรกในวันนี้มีทั้งหมด 17 เตียง แบ่งเป็น ICU 13 เตียง (แบบCohort) อีก4 เตียงเป็นห้องแยกผู้ป่วยความดันลบ โดยเครื่องมือเทียบเท่า ICU และมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาปฏิบัติงาน รพ.บุษราคัม เตรียมรับมือผู้ป่วยวิกฤตโควิดวันแรก

ในวันนี้มีผู้ป่วยวิกฤตเข้ามาใช้บริการจำนวน 3-5 ราย หากเป็นไปได้ด้วยดีจะขยายเพิ่มทุกวันจนครบ 17 เตียง และจะใช้เตียงลมเสริมสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และทำการเปลี่ยนเตียง กระดาษที่ชำรุดเป็นระยะ และนอกจากนี้จะมีการจัดให้ทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้น โดยยอมรับว่าตั้งแต่เปิดให้บริการมายังไม่มีการทำความสะอาด หลังจากนี้จะมีการแยกส่วนของผู้ป่วยอย่างชัดเจน เพื่อลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่ และขอขอบคุณหน่วยงานทหารที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่

โรงพยาบาลบุษราคัมมีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับรักษาผู้ป่วยทุกประเภทโดยไม่ปฏิเสธ การเข้าสู่กระบวนการรักษาของโรงพยาล จะรับผ่านสายด่วน 1668 และ 1330 และเครือข่ายโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเส้นทางปกติที่รับเข้ามา รพ.บุษราคัม เตรียมรับมือผู้ป่วยวิกฤตโควิดวันแรก รพ.บุษราคัม เตรียมรับมือผู้ป่วยวิกฤตโควิดวันแรก