นครปฐม-วัดสี่แยกเจริญพร จัดตั้งโรงทานให้กับชาวบ้านผู้ที่มากักตัวเฝ้าดูอาการ จำนวน 3 มื้อ พร้อมจัดทำเตียงเหล็ก จำนวน 40 เตียงไว้รองรับ และจัดสรรที่ 2 ไร่ ปลูกกระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ระบุเมื่อฟ้าทะลายโจรถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะนำมาทำแคปซูนแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน 

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่วัดสี่แยกเจริญพร โดยพระครูปฐมสาธุวัฒน์ อ.เทพ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การรระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตของตำบลหนองกระทุ่มมีคนที่ติดเชื้อหลายคนทางวัดได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องกักตัว โดยการจัดตั้งโรงทานเอาไว้ให้กับผู้ที่มากักตัวและได้จัดทำอาหารให้กับทางชาวบ้านด้วย และจัดทำเตียงเหล็กให้กับผู้ที่มากักตัวที่วัดโดยมีพระและชาวบ้านช่วยกัน โดยทางวัดได้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมของแม่ชีเก่า เพื่อให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงมีที่พักในช่วงที่ต้องกักตัว

วัดสี่แยกเจริญพร จัดเตรียมพื้นที่รองรับชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงเข้ากักตัว

นอกจากนี้ ทางวัดได้มีการจัดตั้งโรงทาน สนับสนุนอาหาร(ข้าวกล่อง)ให้กับชาวบ้านที่มากักตัวเฝ้าดูอาการ จำนวน 3 มื้อ ตลอดการเข้าพัก พร้อมทั้งสั่งซื้อข้าวสาร ถุงละ 5 กก. จำนวน 300 ถุง ไก่จับโบ้ จำนวน 300 ตัว เพื่อออกไปแจกชาวบ้านพื้นที่สีแดง คือ หมู่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ญาติโยมได้อีกทางหนึ่ง ส่วนเตียงเหล็กเป็นเตียงเหล็กที่ทางวัดจัดสร้างขึ้นมา จำนวน 40 ตัว เนื่องจากว่าโดยทั่วไปแล้วจุดพักคอยใช้วัสดุลังกระดาษในการทำเตียงสนาม เมื่อเราใช้ไปแล้วจะมีอายุการใช้งานที่สั้น จะเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นอะไรที่สิ้นเปลือง ทางวัดจึงได้คิดจัดทำเตียงจากเหล็ก จำนวน 40 เตียง โดยใช้งบประมาณของวัดในการจัดเองเพื่อรองรับญาติโยมที่เดือดร้อนให้มีที่พักในยามที่ต้องเฝ้าระวัง 

วัดสี่แยกเจริญพร จัดเตรียมพื้นที่รองรับชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงเข้ากักตัว

สำหรับพื้นที่บริเวณหน้าวัดที่เคยปลูกทุ่งทานตะวัน จำนวน 4 ไร่กว่า ปัจจุบันทางวัดได้แบ่งจัดสรรที่ 2 ไร่นำมาปลูกกระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ และพืชสมุนไพร โดยใช้ระบบน้ำหยด ส่วนฟ้าทะลายโจรเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้ จะนำมาทำแคปซูนแจกจ่ายให้กับทางชาวบ้าน เพื่อเอาไว้ใช้ในการช่วยเหลือญาติโยมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคต่อไป

วัดสี่แยกเจริญพร จัดเตรียมพื้นที่รองรับชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงเข้ากักตัว

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่มีจิตศรัทธา ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เดือนร้อน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนข้าวของเครื่องใช้ อาหาร หรือยารักษาโรค หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อได้ที่วัดสี่แยกเจริญพร

 

ข่าว/ภาพ-สมคิด พรมมี