สธ.แถลงประเด็นการสั่งอาหารเดลิเวอรี่อย่างไรให้ปลอดภัย และมาตรการร้านอาหารต่าง ๆ ต่อระบบการจัดการไรเดอร์

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีการแถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ประเด็น”สั่งอาหารเดลิเวอรี่อย่างไรให้ปลอดภัย” นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 มาตรการร้านอาหาร บังคับใช้ 3 ส.ค กำหนดให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) ห้ามบริโภคอาหารภายในร้าน จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่น ในห้างสรรพสินค้าจำหน่ายได้เฉพาะ Delivery service งดจำหน่ายหน้าร้าน ไม่เกิน 20.00 น. , พื้นที่ควบคุมสูงสุด (37 จังหวัด) นั่งบริโภคในร้านได้ตามปกติ ไม่เกิน 23.00 น. , พื้นที่ควบคุม (11 จังหวัด) นั่งบริโภคในร้านได้ตามปกติ เปิดได้ตามปกติภายกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องจัดให้มีระบบการคัดกรอง ตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้ามาในอาคารหรือพื้นที่ การจัดระบบคิว กำหนดพื้นที่เป็นเฉพาะสำหรับการรอคิว มีบริเวณพักคอย ซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสม ต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินมาตรการดังกล่าว

ในร้านอาหารแต่ละร้านต้องจัดการระบบสำหรับไรเดอร์ ในการยืนรอรับอาหารให้เป็นไปตามมาตรการของศบค. ไม่ให้เกิดการร่วมกลุ่ม แออัด และมีข้อกำหนดไว้ชัดเจนกรณีที่อยู่นอกเคหะสถานหากไม่สวมหน้ากากอนามัย มาตรา 34 (6) การรวมกลุ่มโดยไม่สวมหน้ากากมีความผิดหากเป็นครั้งแรก ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ครั้งที่ 2 1,000-10,000 บาท ครั้งที่ 3 10,000-20,000 บาท  สธ.แนะนำสั่งอาหารเดลิเวอรี่ งดเงินสดจ่ายเงินโอน