คณะรัฐมนตรี เตรียมพิจารณา กระทรวงแรงงานฯ เสนอชดเชยเยียวยาเพิ่ม 16 จังหวัด หลัง "ศบค." ยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม 

3 สิงหาคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายดรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 

สำหรับวาระที่น่าสนใจในวันนี้ กระทรวงแรงงานฯ จะเสนอขยายหลักการ การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิมมี 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด  หลังที่ศบค.มีการประกาศออกมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา 

 

ลุ้นบ่ายนี้!! ครม. เคาะเยียวยาเพิ่ม 16 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

นอกจากนี้จะมีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 29) รวมไปถึง เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 )