ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ลั่นเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจ แต่ด้านบวกได้รับวัคซีนเพิ่ม กำชับเข้มตั้งด่านรอยต่อ 10 จุดบนเส้นทางหลัก เชื่อมือทุกฝ่ายจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เพขรบูรณ์ ทาง Zoom ซึ่งมีการพิจารณายกระดับมาตรการคุมเข้มเชื้อโควิด หลัง จ.เพชรบูรณ์ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม โดยคณะกรรมการฯมีมติผ่านความเห็นชอบประกาศใช้คำสั่งจังหวัดที่ 1709/2565 ซึ่งมาตรการส่วนใหญ่ล้อจากทางส่วนกลาง ในขณะที่นายกฤษณ์ กล่าวกำชับให้นายอำเภอเพิ่มความเข้มงวดการตั้งด่านพื้นที่รอยต่อทุกด้านจำนวน 10 จุดเส้นทางสายหลัก และต้องตรวจให้เป็นไปตามมาตรการคำสั่งของจังหวัดล่าสุด นอกจากนี้นายกฤษณ์ยังกำชับให้เข้มงวดด่านเคอร์ฟิว 18 ด่านและด่านคัดกรองในหมู่บ้าน เพราะหากไม่เข้มข้นเคร่งครัดก็ไม่มีประโยชน์ ขณะเดียวยังฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจ ทหาร ซึ่งจะต้องบูรณาการการทำงานกันทุกภาคส่วน
 

 

โดยนายกฤษณ์ ยังกล่าวย้ำด้วยว่า การประกาศให้ จ.เพชรบูรณ์เป็นพื้นที่แดงเข้ม ก็ไม่ใช่มีแต่ด้านผลกระทบเพียงอย่างเดียว แต่ก็มีด้านบวก โดยทางสาธารณสุขจังหวัดจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่ม ส่วนในแง่เชิงลบก็คือด้านเศรษฐกิจ หลายท่านคงได้รับผลกระทบ แต่เชื่อว่าสถานการณ์คงอยู่กับจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่นาน เชื่อมือทางสำนักงานสาธารณสุขทุกท่าน และทีมงานโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายว่าจะทำให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็ว

 

ผู้ว่าฯคิดบวก แม้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มกระทบเศรษฐกิจแต่ได้รับวัคซีนเพิ่ม

ข่าว สุนทร คงวราคม