2 หมู่ หมู่บ้านสงเปลือย ต.จำปี อ.ศรีธาตุ อุดรธานี ร่วมใจปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ห้ามรถเร่เข้าหมู่บ้าน ตรวจสอบเข้มคนเข้าออก ป้องกันเด็ดขาดนำเชื้อเข้ามาแพร่กระจายในหมู่บ้านที่ยังปลอดโควิด

2 สิงหาคม 2564 จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่ จ.อุดรธานี และใกล้เคียงยังมียอดที่สูงอยู่ ทำให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ได้มีการปิดเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านที่มี 3 เส้นทางในหมู่บ้านเชื่อมระหว่าง หมู่ 4 ซึ่งมีทั้งหมด 61 หลังคาเรือน ประชากร 270 คน หมู่ 9 มี 80 หลังคาเรือน และประชากร 320 คน โดยให้สัญจรเพียง 1 เส้นทาง และยังห้ามบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และรถเร่ขายของจากพื้นที่อื่น เข้า-ออกหมู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของหมู่บ้าน 

2 หมู่ร่วมใจปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านป้องกันโควิด

2 หมู่ร่วมใจปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านป้องกันโควิด

 

นางอาทิตยา แก้วจันดา ผญบ. หมู่ 4 เปิดเผยว่า หลังจากเชื้อโควิด-19 ระบาด ทางคณะกรรมการทั้งสองหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านยังไม่มีใครติดเชื้อโควิด จึงได้ประชุมแล้วมีมติให้ปิดซอยเป็นเส้นทางสัญจรในหมู่บ้าน และเส้นทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างบ้านสงเปลือย หมู่ 4 และ หมู่ 9 จำนวน 2 ซอย โดยเหลือเส้นทางสัญจรไว้เพียง 1 เส้นทาง เพื่อให้ประชาชนของทั้งสองหมู่บ้านได้ใช้สัญจร และสะดวกในการตรวจสอบคัดกรองป้องกันเชื้อโควิด ซึ่งห้ามให้รถยนต์เร่ขายของต่าง ๆ เข้าไปขายในหมู่บ้าน เนื่องจากไม่รู้ว่าเชื้อจะติดมากับรถ หรือคนขายจะไปมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีการติดเชื้อ และปลอดภัยหรือไม่ เพื่อเป็นมาตรการระดับแรกที่ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 

2 หมู่ร่วมใจปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านป้องกันโควิด


โดยได้ทำมาแล้ว 1 สัปดาห์ ซึ่งมีผลดีทำให้ภายในหมู่บ้านเงียบ และมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งในทั้งสองหมู่บ้าน  ส่วนของร้านค้าที่ขายของไม่ได้ ทางคณะกรรมการก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยอธิบายถึงสถานการณ์ในช่วงนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และประชาชนในหมู่บ้านที่ออกไปนอกหมู่บ้านหรืออยู่ในหมู่บ้านก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย ๆ และดูแลป้องกันอย่างเข้มงวด 

2 หมู่ร่วมใจปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านป้องกันโควิด

2 หมู่ร่วมใจปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านป้องกันโควิด


 

นางอนิสา บุตตไทย ผญบ. หมู่ 9 เปิดเผยว่า ส่วนของหมู่ 9 มีลูกหลานเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชน เพื่อกลับมาบ้าน ทางคณะกรรมการจึงได้จัดจุดพักคอยไว้ แต่ก็ต้องรอผลการตรวจประมาณ 7-8 คน ซึ่งทางคณะกรรมการได้มาร่วมประชุมกับทางคณะกรรมการทั้งสองหมู่บ้านมีความเห็นที่จะปิดถนนเส้นกลางหมู่บ้าน และตั้งจุดคัดกรอง เพื่อสร้างมาตรการป้องกันคนส่วนรวม และประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบถึงมาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันคนในชุมชนให้ปลอดภัย 

2 หมู่ร่วมใจปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านป้องกันโควิด


น.ส.จารุณี แสนสิงห์ ชาวบ้าน หมู่ 4 บอกว่า ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ทุกคนในหมู่บ้านร่วมมือกันปิดทางเข้าออกของหมู่บ้าน รวมทั้งไม่ให้รถเร่ขายของเข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคโควิด และคนที่กักตัวในหมู่บ้านก็ไม่ต้องคิดมากว่าจะมีคนนำเชื้อมาในหมู่บ้าน ทุกคนก็จะได้ไม่ต้องคิดมากว่าจะมีคนรอบหมู่บ้านมาขายของ และนำเชื้อมาติดในหมู่บ้าน  

2 หมู่ร่วมใจปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านป้องกันโควิด

 

ข่าว เศกสันติ กัลยาณวิสุทธิ์