รัฐบาลยืนยันสิทธิให้ผู้ป่วยในระบบ Home Isolation สามารถเคลมประกันและสามารถจ่ายย้อนหลังได้ สปสช.เตรียมแจกชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุดเดือนนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายที่รัฐบาลได้แก้ปัญหาเตียงขาดแคลน เพิ่มระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยให้เข้าสู่การดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลที่ชุมชน (Community Isolation) เพื่อลดอัตราการครองเตียง และลดความกังวล ช่วยทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ในพื้นที่กทม. มีคลินิกเอกชนมากกว่า 3,000 แห่ง ที่ยังไม่เป็นคู่สัญญากับทาง สปสช. ซึ่งรัฐบาลอยากเชิญชวนให้เข้าร่วม เพื่อช่วยกระจายการดูแลที่ครอบคลุม ทั้งอุปกรณ์ตรวจร่างกาย ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดระดับออกซิเจน ยาฟ้าทะลายโจร ฟาวิพิราเวียร์ อาหาร 3 มื้อ 

สำหรับคลินิกที่สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียน โทร 089-969-6492 หรือสอบถาม สปสช. หมายเลข 1330 เมื่อเข้าร่วมคู่สัญญา จะได้รับการสนับสนุนดูแลผู้ป่วยแบบเหมาจ่าย อัตรา 3,000 บาท/ราย/สัปดาห์

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนให้ผู้ป่วยที่ซื้อกรมธรรม์สามารถเคลมประกันได้ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน แต่เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ส่วนกรณีกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วย จะได้รับค่าชดเชยรายวันสูงสุด 14 วัน โดยคลินิก/โรงพยาบาลที่ดูแลจะเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้หลังได้รับการรักษาครบกำหนด การคุ้มครองสิทธิในการเคลมประกันจะมีผลย้อนหลังก่อนวันออกประกาศนี้ด้วย ก่อน 29 ก.ค. สามารถเคลมประกันได้

ในเดือนนี้ ทาง สปสช.จะเริ่มแจกชุดตรวจ Antigen test kit จำนวน 8.5 ล้านชุด ผ่านหน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล/คลินิก/ศูนย์อนามัย ตามพื้นที่เป้าหมาย