สวนดุสิตโพลสำรวจการแสดงความเห็นประชาชนยามวิกฤตโควิด ส่วนใหญ่รู้สึกไม่ค่อยมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นทั้งที่เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในสังคมประชาธิปไตย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,121 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2564 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติ โควิด-19” สรุปการสำรวจครั้งนี้พบว่า

 

ประชาชนมองว่า สถานการณ์บ้านเมือง ณ วันนี้โควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 91.71

ในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ยังไม่ค่อยมีอิสระเท่าใดนัก ร้อยละ 33.64

มักจะแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดคุย ร้อยละ 69.33

การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  ร้อยละ 79.02

ควรเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย ร้อยละ 73.38

ประชาชนเห็นด้วยกับการที่ศิลปินดารา/อินฟลูเอนเซอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นในช่วงนี้ ร้อยละ 68.88
    

การที่ผลโพลมองว่าประชาชนยังไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเท่าใดนัก ทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของประชาชนที่อยากระบายความอัดอั้นตันใจ และส่งเสียงให้รัฐบาลได้ยินมากขึ้น เพราะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือคนธรรมดาก็ย่อมมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา จึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วว่าจะอยากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่