ปัตตานี - ตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงพบติดเชื้อวันนี้ 344 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงออกคำสั่งขยายเวลาของมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพิ่มอีก 1เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 31 ส.ค. 2564

1 สิงหาคม 2564  2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังวิกฤต ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงไม่นิ่งและเพิ่มขึ้นสูงทุกวัน ซึ่งทุกวันจะอยู่ในระดับ 200- 300 กว่าคน  โดยล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อของปัตตานี วันที่ 31 ก.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่มากถึง 344 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ซึ่งขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสม 9,303 ราย รักษาหายแล้ว 6,192 ราย และเสียชีวิตสะสม 120 ราย

ปัตตานีขยายเวลาคำสั่งมาตรการโควิด อีก 1 เดือน ตัวเลขติดเชื้อยังพุ่ง 344 ราย

 

โดยสาเหตุที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องสืบเนื่องจากสาธารณสุขปัตตานี ได้ลงพื้นที่ทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน เพื่อทำการตรวจเชิงรุก แบบATK ส่งผลให้พบประชาชนมีผลเป็นบวกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก็จะดำเนินตามขั้นตอนรักษาต่อไป
ปัตตานีขยายเวลาคำสั่งมาตรการโควิด อีก 1 เดือน ตัวเลขติดเชื้อยังพุ่ง 344 ราย

ขณะที่จังหวัดปัตตานี ด้วยสถานการณ์ยังคงระบาดอย่างหนัก และไม่น่าไว้วางใจ ทำให้นายราชิด สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ขยายเวลาคำสั่งของมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค เพิ่มอีก 1 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 สค.- 31 สค. 2564

ปัตตานีขยายเวลาคำสั่งมาตรการโควิด อีก 1 เดือน ตัวเลขติดเชื้อยังพุ่ง 344 ราย

โดยมาตรการขยายเวลาประกอบด้วย ด่านคัดกรองโควิดให้มีการตรวจเข้ม  ผู้ที่จะเดินทางออกนอกจังหวัดต้องยื่นเอกสารรับรองความจำเป็น ส่วนผู้เดินทางเข้าจังหวัดปัตตานีต้องลงจากรถ เพื่อสอบสวนและคัดกรอง

โรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ งดเปิดการเรียนการสอย งดใช้อากคารจัดกิจกรรม หรือรวมกลุ่มจัดกิจกรรมร้านอาหาร เครื่องดื่มงดรับประทานในร้าน ตลาดนัด โต้รุ่ง ตลาดกลางคืนเปิดให้บริการจนถึง 20.00 นงดใช้สนามกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกายต่าง และงดจัดกิจกรรมทางสังคม
 

ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ส่วนมาตรการโควิด19ในจังหวัดปัตตานี การห้ามออกนอก หรือเข้ามาในจังหวัดปัตตานี ยังคงมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด จะต้องมีหนังสือรับรองการออกนอกเขตจังหวัด ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆ ส่วนการออกมาจับจ่ายต่างๆ ให้ว่างแผนให้ดี ไปซื้อให้เพียงพอในการดำรงชีวิต และลดการออกนอกบ้านให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19

ปัตตานีขยายเวลาคำสั่งมาตรการโควิด อีก 1 เดือน ตัวเลขติดเชื้อยังพุ่ง 344 ราย

 

ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม เผยตอนท้ายว่า ส่วนมาตรการอื่นๆ จังหวัดก็ได้เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อให้กลุ่มนี้ได้รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันให้ได้มากที่สุด เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อและเสียชีวิต

 
ภาพ / ข่าว ...ปาเรซ  โลหะสัณห์ / ปัตตานี