ไทยแอร์เอเชีย เตรียมหยุดกิจการชั่วคราวและระงับจ่ายเงินเดือนพนักงาน 100% ส.ค.นี้ หลังหยุดบินนานรายได้เป็นศูนย์

บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด เปิดเผยถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด ทำให้ธุรกิจสายการบินได้รับผลกระทบจากคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สายการบินหยุดบินเส้นทางบินในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสายการบินโดยเฉพาะสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนในบริษัท

 

โดยในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 ผู้บริหารได้ชี้แจงกับพนักงานว่าที่ผ่านมาสายการบินได้พยายามหาวิธีในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนกำลังพล การปรับลดไฟล์ท การเจรจาหนี้ การขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อพยุงการจ้างงานในช่วง 1 ปีนับจากนี้ แต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ขณะที่การขอเพิ่มทุนจากสถาบันการเงินของสายการบินยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ

 

ซึ่งจากเหตุผลในข้างต้นทำให้รายได้ของสายการบินเป็นศูนย์ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งมาตรการระยะสั้น เพื่อเลื่อนเเละเเบ่งจ่ายเงินเดือนพนักงานในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สำหรับเดือนกรกฎาคม2564

  •  พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เลื่อนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดไปในเดือนกันยายน 2564
  • พนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไป ที่ Active (ปฏิบัติงานอยู่)จ่ายเงินเดือน 50% และเลื่อนการจ่าย 50% ที่เหลือไปในเดือนกันยายน 2564
  • พนักงานที่ Inactive (ไม่ได้ปฏิบัติงาน) เลื่อนการจ่ายเงิน 25% ไปในเดือนกันยายน 2564

 

สำหรับเดือนสิงหาคม2564

  • บริษัทจะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติงาน 100% เพื่อให้เข้าเงื่อนไขได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของประกันสังคม

 

ทั้งนี้บริษัทหวังว่าในเดือนกันยายน 2564 สถานการณ์ต่างๆจะปรับตัวดีขึ้น บริษัทได้รับแหล่งเงินทุน เเละทยอยกลับมาให้บริการเที่ยวบินต่างๆ ได้อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตามรอบปกติได้ต่อไป