แพร่ - ผู้ว่าฯแพร่ตรวจ ศูนย์พักคอย สถาบันพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.แพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ และ โรงพยาบาลสนาม ที่ หอประชุม อบจ.แพร่ เพื่อเตรียมเปิดในวันที่ 1 สิงหาคมนี้พร้อมกัน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 31 กค.64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เดินทางไปที่ ศูนย์พักคอย สถาบันพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.แพร่ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ พร้อมตรวจโรงพยาบาลสนาม ห้องประชุม อบจ.แพร่ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จงแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดใช้

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดแพร่ได้จัดเตรียมศูนย์พักคอยไว้ที่สถาบันพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขณะเดียวกันได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ที่ห้องประชุมอบจ.แพร่ รอบรับผู้ป่วยได้จำนวน 240 ราย โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ขณะนี้เหลือเพียงการติดตั้งห้องน้ำเท่านั้น  หากยังไม่เพียงพอได้เตรียมพื้นที่โรงเรียนเด่นชัยวิทยา ซึ่งจะสามารถรองรับได้อีกประมาณ 200 เตียง

เตรียมเปิด รพ.สนามและศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด

สำหรับแผนการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามจะต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามประมาณ 14 วันซึ่งเป็นการครองเตียงที่ค่อนข้างนานซึ่งแพทย์ได้ระบุว่าการรักษาผู้ป่วยนั้นภายใน 10 วัน จะทราบผลว่ามีเชื้อโควิดอยู่หรือไม่ แต่เพื่อความมั่นใจจึงให้รับการรักษาไว้ในเวลา14 วัน ทั้งนี้หากในอนาคตมีผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอาจมีความจำเป็นต้องเวลาการรักษาให้เหลือ10 วันแต่หากผู้ป่วยยังอยู่ในสถานการณ์ที่รองรับได้ จะใช้หลักเกณฑ์เดิน คือดูแลจนครบเวลา 14 วัน

อย่างไรก็ตามจังหวัดแพร่ ได้ทำการจัดหาชุดตรวจ  Antigen Test Kit (ATK)จำนวน 10,000 ชุด เพื่อเตรียมพร้อมตรวจให้กับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และ กลุ่มประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่โดยจะดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเชิงรุกให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

เตรียมเปิด รพ.สนามและศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด

ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตัวตามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตามที่จังหวัดประกาศอย่างเข้มงวด เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ซึ่งการทำงานต้องอาศันความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และขอให้ทุกคนดูแลตัวเอง เนื่องจากวัคซีนที่จังหวัดแพร่ได้รับมีจำนวนไม่มากพอ คาดว่าหลังจากเดือนตุลาคม 2564ไปแล้ว จะมีวัคซีนเข้ามาเพิ่ม จึงขอให้ทุกคนสังเกตอาการตนเอง หากพบว่าป่วยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที