“อนุทิน” ลงพื้นที่ติดตามความพร้อม รพ.สนามจังหวัดบุรีรัมย์  -ขนาด 2,000 เตียง และศูนย์พักคอย 500 เตียง เพื่อรองรับชาวบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อโควิดกลับรักษายังภูมิลำเนา เชื่อหากตั้ง รพ.สนามทุกจังหวัดจะสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้ครอบคลุม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ (ไอคิว เฮาส์) ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็น รพ.สนาม ขนาด 2,000 เตียง และศูนย์พักคอยอีก 500 เตียง ที่ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับชาวบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19 อยู่ตามจังหวัดต่างๆ กลับมารักษายังภูมิลำเนา หวังลดการป่วยรุนแรง และไม่เกิดผลกระทบทางสังคม ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพบว่า รพ.สนามดังกล่าวมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างอาคาร สถานที่ ความมั่นคง ปลอดภัย ระบบการดูแลรักษาตามาตรฐานกรมการแพทย์ การจัดการ ขยะติดเชื้อ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด โดย รพ.สนามดังกล่าวจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 ส.ค.นี้

 

“อนุทิน” ตรวจความพร้อม รพ.สนาม เร่งฉีดวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส

จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึง 30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3,660 ราย แยกติดเชื้อในพื้นที่ 315 ราย ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 3,345 ราย อยู่ระหว่าง รักษา 3,226 ราย รักษาหาย 427 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย ทั้งนี้ปัจจุบันมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก รวม 24 แห่ง มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 1,521 เตียง ที่พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลสนาม จำนวน 20 แห่ง มีเตียงรองรับทั้งหมด 1,495 เตียง อยู่ระหว่างครองเตียง 1,315 ราย เตียงว่าง 180 เตียง มีศูนย์พักคอย ทั้งหมด 31 แห่ง มีเตียงรองรับทั้งหมด 1,254 เตียง อยู่ระหว่างครองเตียง 469 ราย เตียงว่าง 785 เตียง

 

“อนุทิน” ตรวจความพร้อม รพ.สนาม เร่งฉีดวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส

นายอนุทิน กล่าวว่า รพ.สนามแห่งนี้ถือเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชน เพื่อรองรับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อโควิดอยู่จังหวัดต่างๆ เพื่อเดินทางกลับมารักษายังภูมิลำเนา ซึ่งก็จะมีบุคลากรการแพทย์ และเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัดได้เปิด รพ.สนาม เพื่อรับผู้ป่วยกลับมารักษายังภูมิลำเนา เชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ทั้งนี้ก็จะเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งก็จะกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้เดือนละ 10 ล้านโดส เพราะตอนนี้วัคซีนนำเข้ามาค่อนข้างนิ่งแล้วจนถึงสิ้นปี เพื่อลดความรุนแรงของการระบาด และลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

 

“อนุทิน” ตรวจความพร้อม รพ.สนาม เร่งฉีดวัคซีนเดือนละ 10 ล้านโดส