พื้นที่อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี ขณะนี้ศูนย์ดูแล COVID-19 ชุมชน (Community isolation) หรือศูนย์พักคอยชุมชนครบทุกตำบลแล้ว จำนวน 10 แห่ง ทั้งหมด 400 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยคิดเชื้อ (สีเขียว)

30 กรกฎาคม 2564 นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ พร้อม นายพิษณุ พลธี สส.เขต 6 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย นายสมคิด เจริญพันธ์ สาธารณสุขอำเภอหนองเสือ ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมนำสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร-อาหารแห้ง-น้ำดื่ม สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ขึ้นรถไปแจกให้กับประชาชนตามบ้านในเขต พื้นที่ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จากนั้นนำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ดูแล COVID-19 ชุมชน (Community isolation) หรือศูนย์พักคอยชุมชนในพื้นที่อำเภอหนองเสือ ได้แก่ ศูนย์พักคอยชุมชน อบต.ศาลาครุ, ศูนย์พักคอยชุมชน อบต.นพรัตน์,ศูนย์พักคอยชุมชน อบต.บึงกาสาม

รอไม่ได้แล้ว อ.หนองเสือ เปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วย Antigen test kit (ATK)

นายอำเภอหนองเสือ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ติดโควิด-19 รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค อำเภอหนองเสือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าอาวาสวัดต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ จึงร่วมกันตั้งศูนย์ดูแล COVID-19 ชุมชน (Community isolation)  ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ ซึ่งขณะนี้ศูนย์ดูแล COVID-19 ชุมชน (Community isolation) หรือศูนย์พักคอยชุมชน ครบทุกตำบลแล้ว จำนวน 10 แห่ง ทั้งหมด 400 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยคิดเชื้อ (สีเขียว)ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ ส่วนสัปดาห์หน้าเตรียมเปิดพื้นที่ให้ผู้ตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kits การรับรองจาก อย.หากผลเป็นบวก ให้ส่งเข้าศูนย์พักคอยที่เตรียมไว้ได้ทันที เนื่องจากปัญหาแท้จริงในขณะนี้ มีผู้ป่วยที่ตรวจหาเชื้อแบบ Antigen test kit (ATK) แล้วผลเป็นบวก คนไข้ไม่สามารถอยู่บ้านได้ (Home Isolation)เนื่องจากอยู่กันหลายคนในบ้าน และไม่สามรถนำตัวมาที่ศูนย์ดูแล COVID-19 ชุมชน (Community isolation) หรือศูนย์พักคอยชุมชนได้เนื่องจากระเบียบข้อจำกัดของการเข้ารักษาในศูนย์พักคอยคือต้องมีผลตรวจ แบบ RT-PCR เท่านั้น เราจึงต้องเปิดพื้นที่เพื่อรองรองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้ด้วย ให้แยกจากชุมชนได้เลย ป้องกันไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยสีเหลือง อย่าให้ผล RT-PCR เป็นอุปสรรคต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่ อย่าให้ผล RT-PCR เป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวให้การรักษาประชาชน สำหรับถุงยังชีพ ที่นำมามอบให้กับพี่น้องประชาชนนั้น เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลดรายจ่าย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องให้ข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

รอไม่ได้แล้ว อ.หนองเสือ เปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วย Antigen test kit (ATK)

นายพิษณุ พลธี สส.เขต 6 ปทุมธานี พรรคภูมิใจไทย ตอนนี้ตนเองมีรถแอมบูแลนซ์ รถพยาบาลอยู่ 3 คัน เพื่อจะรับพี่น้องประชาชนผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยชุมชนทุกคน เพื่อส่งผู้ป่วยไปเอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาล ภายในรถจะมีอุปกรณ์ถังออกซิเจนเตรียมไว้ให้ผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยหายใจไม่สะดวก เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย มีกระจกกั้นป้องกันระหว่างคนขับกับผู้ป่วย คนขับใส่ชุด PPE พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ประชาชนสามารถประสานงานล่วงหน้ามาได้ที่ตนเอง เบอร์ 097 -2154222 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทต่างๆในพื้นที่ ที่มาร่วมบริจาคและเห็นใจให้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในครั้งนี้ เพราะสิ่งสำคัญคือ ความเห็นอกเห็นใจ ความเสียสละ ช่วยเหลือและแบ่งปันกันในยามเกิดวิกฤติ โดยตนเองจะยังคงคอยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อสู้วิกฤติ เพื่อให้วิกฤตการณ์นี้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็ว

รอไม่ได้แล้ว อ.หนองเสือ เปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วย Antigen test kit (ATK)