เลยยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มวันนี้อีก 57 ราย รวมระลอกเมษายน ป่วยสะสมแล้ว 1,096 ราย ขณะเดียวกันได้ปักธงฟ้าหมู่บ้านปลอดโควิด ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเกือบ 300 หมู่บ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย  นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า  สถานการณ์ณการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 30 ก.ค.2564 มีผู้ป่วยเพิ่มอีกจำนวน  57 ราย อายุ 18-59  ปี  ผู้ป่วยโควิดรวมระลอกเมษายน  1,096 ราย  ต้องติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสุดอีก 377  ราย  ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 50  ราย รวมถึงประชาชนชาว สปป.ลาวอีกหลายรายที่มากักตัวที่ อ.ท่าลี่ เพื่อรอกลับประเทศก็ตรวจพบเชื้อโควิดอีกด้วย  และตรวจพบเชื้อภายในจังหวัดเลย 7 ราย ได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 3 รายที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับบุคคลในครอบครัวที่ป่วยอยู่แล้ว 4  ราย  จากจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวที่ยังรักษาตัวนั้นมีอาการปอดอักเสบรุนแรง 16  ราย ปอดอักเสบไม่รุนแรง 100 ราย  ส่วนเตียงผู้ป่วยเหลือ 261เตียงหรือ 34 % ด้านโรงพยาบาลสนาม และมีศูนย์โควิดชุมชนทั้ง 14  อำเภออีก 1,344 เตียง

เลยติดเชื้อเพิ่ม57ราย เดินหน้าปักธงฟ้าหมู่บ้านปลอดโควิด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวอีกว่า  โรงพยาบาลชุมชนในขณะนี้มี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย แห่งที่ 1 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ อ.เมืองเลย ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหิน, ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 อ.เมืองเลย อ.ด่านซ้าย  รพ. ผาขาว อ.ผาขาว และ  อ.นาด้วง   ส่วนการปักธงฟ้านั้น  เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดโควิดเมื่อดูจากจำนวนประชากรจังหวัดเลย ที่มี 918  หมู่บ้าน 99 ตำบล 14  อำเภอ ที่มีการช่วยเหลือดูแลกันภายในชุมชนยังไม่พบผู้ติดเชื้อเกือบ 300 หมู่บ้าน 

เลยติดเชื้อเพิ่ม57ราย เดินหน้าปักธงฟ้าหมู่บ้านปลอดโควิด
 

เป็นต้นแบบที่กำหนดตัวชี้วัด 8  ตัวชี้วัด  นำมาขยายผลที่ประชาชนดำเนินการให้ความสำคัญธรรมนูญหมู่บ้าน และมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  อย่างเป็นระบบประมาณ 90 หมู่บ้าน  สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนจังหวัดจัดให้เป็น หมู่บ้านนำร่องปลอดโควิด  1  หมู่บ้านต่อตำบล เพื่อยกย่องประชาชนในชุมชน เพื่อให้ภูมิใจและทราบว่าจังหวัดเลยแม้จะมีผู้ติดเชื้อจำนวนสูงกว่าพันรายแล้ว แต่ก็มีหมู่บ้านธงฟ้าปลอดโรคโควิด เป็นต้นแบบของการขยายผลต่อไปประชาชนไม่ติดเชื้อโควิด-19  ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศที่

โดย - บุญชู  ศรีไตรภพ