บรรเทาทุกข์ญาติโยม”พระสงฆ์วัดโพธาราม จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อนำอาหารไปช่วยเหลือญาติโยมกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวภายในบ้านและศูนย์พักคอย ต.จรเข้สามพัน

ที่วัดโพธาราม ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พระสงฆ์ได้มายืนรอประชาชนที่มาใส่บาตรในยามเช้า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้พระสงฆ์ ไม่ได้ออกรับบิณฑบาต เปลี่ยนมายืนรอให้ญาติโยมมาใส่บาตรที่หน้าวัดแทน ซึ่งทุกๆเช้าจะมีชาวบ้านนำเอาอาหารคาวหวานและน้ำดื่มมาใส่บาตรพระสงฆ์ และยังได้นำบาตรกับปิ่นโตไปตั้งไว้ในตลาดชุมชนจรเข้สาม เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดได้ทำบุญใส่บาตร 

 

สำหรับอาหารที่ชาวบ้านนำมาใส่บาตรมีจำนวนมาก ในวัดมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 9 รูป อาหารที่ชาวบ้านใส่บาตรมาพระสงฆ์ฉันท์ไม่หมด พระสงฆ์จึงได้นำอาหารที่ยังไม่ได้ฉันท์มาแบ่งเป็นชุดๆ นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ตามบ้านและคนที่อยู่ที่ศูนย์พักคอยของ ต.จรเข้สามพัน อาหาร 1 ชุด จะมีข้าว 1 ถุง กับข้าว 1 อย่าง น้ำดื่ม 1ขวด และ ขนมหรือผลไม้ 1 อย่าง ทางพระสงฆ์ต้องการเพื่อจะช่วยเหลือคนในชุมชนในสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด  
 

ด้านพระปลัด กัลยวรรธน์ กนตวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด19 แพร่ระบาด ชุมชนชาวจระเข้สามพัน มีผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงสัมผัสที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน พระครูอนุกูลปัญญาวุธ เจ้าคณะตำบลกระจัน-เจดีย์ เจ้าอาวาสวัด โพธาราม จึงมีแนวคิดให้พระสงฆ์ช่วยเหลือชุมชนและสังคมในยามที่ญาติโยมมีทุกข์และกำลังได่รับความเดือดร้อน หากพระสงฆ์เราช่วยได้ก็ให้ช่วย ยึดหลัก บวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยในแต่ละวันทางวัดจะนำอาหารที่ประชาชนมาใส่บาตรพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ได้รับบาตรและฉันท์แต่เพียงพอแล้ว จึงนำอาหารที่ยังไม่ได้ฉันท์ นำมาจัดใส่ถุง แล้วนำไปแจกให้กับคนในชุมชน คนที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและศูนย์พักค่อย ต.จรเข้สามพัน ในแต่ละวันจะมีอาหารใส่ถุงแจกให้ชาวบ้านประมาณ 80-100 ชุด และมีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นอีก 

อย่างไรก็ตามถ้าหากวันไหนอาหารไม่พอทางวัดก็จะไปซื้อมาเพิ่มเติมให้เพียงพอ ทุกภาคส่วนที่พอมีกำลังต้องช่วยเหลือกัน ในสถานการณ์อย่างนี้ ซึ่งทางวัดวัดโพธาราม รับเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ฟรี โดยทางญาติผู้เสียชีวิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น และเมรุของทางวัดเป็นเตาเผาระบบน้ำมันไร้มลภาวะ ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน หากผู้ใดจะติดต่อนำศพมาเผา หรือจะร่วมบริจาคทำบุญเป็นค่าน้ำมันหรือจะเป็นเจ้าภาพแจกอาหารกับทางวัด สามารถติดต่อได้ที่พระปลัด กัลยวรรธน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส โทร 086-3034393 พระครูอนุกูลปัญญาวุธ เจ้าคณะ ต.กระจัน-เจดีย์ เจ้าอาวาสวัดโพธาราม โทร. 081-8071149 หรือทำบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020-24257816-7 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 725-0-36994-6