โควิดโคราชเฝ้าระวังคลัสเตอร์ทหารอากาศ กองบิน 1 ลามเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว รวมถึงภรรยาเป็นพยาบาลกำลังตั้งครรภ์ กระจายติดเชื้อแล้ว 11 ราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 118/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

คลัสเตอร์กองบิน 1 โคราช ลามครอบครัวติดเชื้อ 11 ราย

นพ.วิญญู รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 444 ราย สอบสวนโรคเป็นการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 225 ราย ผู้ป่วยเดินทางมารักษา 34 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 185 ราย รวมยอดสะสม  6,261 ราย รักษาอยู่ 3,391 ราย รักษาหาย 2,814 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงแต่หาเตียงไม่ได้ จึงเดินทางกลับมารักษารายแรกเป็นหญิงอายุ 39 ปี อ.ปากช่อง และรายที่สองเป็นชายอายุ 68 ปี ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง รวมเสียชีวิตสะสม 56 ราย
 

ทั้งนี้ได้เฝ้าระวังคลัสเตอร์ทหารอากาศกองบิน 1 ข้อมูลของโรงพยาบาลกองบิน 1 ระบุ ผู้ป่วยรายแรกเป็นนายทหารชั้นประทวน ไทม์ไลน์ วันที่ 14-17 กค. พักอาศัยอยู่ ต.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 18 กค. เดินทางกลับมา จ.นครราชสีมา วันที่ 21 ก.ค.มีอาการไข้ วันที่ 23-24 กค. เดินทางกลับไปรักษาที่คลินิกใน จ.สมุทรปราการวันที่ 27 ก.ค. ทราบข่าวเพื่อนนายทหารติดเชื้อ จึงเดินทางกลับ จ.นครราชสีมา พร้อมครอบครัวและเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี วันที่ 28 ก.ค. ผลยืนยันติดเชื้อ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยลำดับที่ 5,790 วันที่ 23 ก.ค. มีกิจกรรมทางสังคมตั้งวงแคมป์ปิ้งสังสรรค์ในบ้านพักซึ่งมีครอบครัวร่วมทานอาหารด้วย ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อติดต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นทหารอากาศ ทำให้ติดเชื้อ 9 ราย โดยทหารอากาศรายที่ 9 นำเชื้อไปติดภรรยาเป็นซึ่งเป็นพยาบาล รพ.มหาราช นครราชสีมาและกำลังตั้งครรภ์ อีก 1 ราย รวมทั้งสิ้นมีการติดเชื้อ 11 ราย อย่างไรก็ตามหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ป่วยไม่ได้ขึ้นตรงกับกองบิน 1 ซึ่งสังกัด กองบิน 6 ดอนเมือง ทำให้เกิดช่องว่างของกฎ ระเบียบ อย่างไรก็ตามกองบิน 1 ขอยอมรับผิดในข้อบกพร่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและยินดีให้ความร่วมมือ

ข่าว เกษม ชนาธินาถ