นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ยัน ยังไม่ปล่อยผู้พ้นโทษ-พักโทษติดโควิดออกไปเป็นภาระสังคม ชี้ ต้องรักษาจนหาย-ตรวจให้แน่ใจ100%ก่อน สั่ง ราชทัณฑ์ทำแผนให้ชัดเจนหลังมีพระราชทานอภัยโทษ

30 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงแผนการปล่อยผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษว่า ขั้นตอนการดำเนินการตาม พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ 2564 ในขั้นแรกกรมราชทัณฑ์จะแจ้งหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติให้กรมคุมประพฤติทราบ และสำนักงานคุมประพฤติสำรวจรายชื่อและส่งให้เรือนจำตรวจข้อมูลภายใน 15 วัน จากนั้นเรือนจำแต่ละแห่งจะรวบรวมรายชื่อเสนอคณะกรรมการที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลและอัยการเป็นกรรมการพิจารณา เพื่อให้ศาลออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษ หรือออกคำสั่งยกเลิกการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ซึ่งจะดำเนินการภายใน 120 วัน

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า จากนั้น เรือนจำจะจัดทำบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษหรือลดวันจำคุกและจัดส่งบัญชีรายชื่อให้สำนักงานคุมประพฤติโดยเร็ว เพื่อยุติการคุมประพฤติ และสำนักงานคุมประพฤติจะแจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไปติดต่อรับใบบริสุทธิ์ (รท25)ที่เรือนจำ สมศักดิ์ แจง ยังไม่ปล่อยนักโทษติดโควิด ต้องรักษาหายก่อน

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตอนนี้สังคมตั้งคำถามว่าเราจะทำอย่างไรกับผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษหรือพักโทษแล้วติดโควิด-19 ดังนั้นตรงนี้เราต้องทำแผนให้ชัดเจนและเร่งตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าเราจะไม่ปล่อยคนที่ติดเชื้อออกไป ตนได้กำชับกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วว่า เราจะรักษาให้หายก่อนที่จะปล่อย ส่วนผู้ที่ไม่มีเชื้อจะมีการตรวจสวอบและเอกซเรย์ซ้ำจนให้มั่นใจว่า ไม่มีติดเชื้อ เราต้องทำให้สังคมมีความมั่นใจ 100% ว่าเราไม่ได้ปล่อยภาระให้กับสังคม