โคราชแห่จองวัคซีน โมเดอร์นา จน รพ.เอกชนเว็บล่ม ขณะที่ รพ.มหาราช จะเริ่มเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มภายในวันที่ 3 ส.ค.นี้

30 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวัคซีน โมเดอร์นา ล็อตที่ 2 ผ่านระบบจองออนไลน์ ทำให้มีประชาชนเข้าไปจองจนระบบล่มทุกโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาล ป.แพทย์2 อ.เมืองนครราชสีมา ได้แจ้งให้ประชาชนทราบว่า “เนื่องจากมีลูกค้าสนในเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลไม่ทัน ทางโรงพยาบาลจึงขอหยุดการสั่งจองชั่วคราว โดยจะเปิดให้จองอีกครั้ง ภายในวันที่ 29 ก.ค. 64 ถึงวันที่ 30 ก.ค. 64 ภายในเวลา 09:00 น. - 16:00 น. ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจค่ะ” เช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ระบบล่มและแจ้งเลื่อนการจองไปไม่มีกำหนด
 

นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบจาก อบจ.นครราชสีมา จำนวน 58,000 โดส ที่จะฉีดฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 29,000 คน (คนละ 2 โดส) ซึ่งจะเปิดจองในวันที่ 3 ส.ค.64 นี้ ขณะนี้ได้มีการกำหนดกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรฉีดให้ฟรี 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มการศึกษา เช่น ครู บุคลากรในสถานศึกษา อบจ. สพฐ. เอกชน ศูนย์เด็กเล็ก ที่ทำงานใน จ.นครราชสีมา จำนวน 10,000 คน 2.กลุ่มการแพทย์ เช่น บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ทุกสายวิชาชีพ และสายสนับสนุน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการทุกระดับ ทั้งภาครัฐ/รัฐนอกสังกัด/เอกชน และ อสม. จำนวน 10,000 คน 

แห่จองวัคซีนโมเดอร์นา รพ.เอกชนโคราชเว็บล่ม
 

3.กลุ่มองค์กรการกุศล เช่นมูลนิธิ/อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย/ อพปร. ตำรวจบ้าน จิตอาสา /กลุ่มสตรีแม่บ้าน และองค์กร อื่นๆ ที่สร้างประโยชน์ให้สังคม โดยไม่หวังผลกำไร จำนวน 5,000 คน 4.กลุ่มผู้พิการ ซึ่งเป็นผู้พิการ 5 ประเภท ที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ จำนวน 750 คน 5.กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ คนเร่ร่อน จำนวน 750 คน 6.กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2,000 คน และ 7.พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี นักบวชทุกศาสนา จำนวน 500 คน.

ข่าว ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ