สุรินทร์ประกาศเจตนารมณ์ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 มอบธงสีฟ้าและป้ายข้อความสัญลักษณ์ ให้ทุกหมู่บ้านที่ทำได้ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

30 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมช้างใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 พร้อมมอบสัญลักษณ์ธงสีฟ้า และป้ายข้อความสัญลักษณ์ ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปมอบต่อกับหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการตามมาตรการ และประกาศเป็นหมู่บ้านไม่มีโควิด-19  

สุรินทร์มอบธงสีฟ้าหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19


นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 เป็นโครงการที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันป้องกันโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ 5 มาตรการหลัก ประกอบด้วย ในหมู่บ้านไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถ้าเคยมีผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องรักษาหายแล้ว ต้องมีการส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรในการรักษาและป้องกันโควิด-19 ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน


 

ทั้งนี้หากหมู่บ้านใดผ่านเกณฑ์ตามมาตรการ ทางจังหวัดจะมีการมอบ “ธงสีฟ้า” แสดงสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 พร้อมกับป้ายข้อความ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19” ให้กับทุกหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์   ขยายผลไปสู่ตำบลนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิค - 19 และอำเภอนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิค ต่อไป

สุรินทร์มอบธงสีฟ้าหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19

ขณะที่นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ ได้รับมอบธงหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ด้วย โดยอำเภอท่าตูมมีหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อหรือติดเชื้อแต่รักษาหายแล้วจำนวน 98 หมู่บ้านจากทั้งหมด 165 หมู่บ้าน เห็นตัวเลขคนติดเพิ่มขึ้นทุกวันเลยมาลองเปรียบเทียบดูสถิติหมู่บ้านที่ไม่ติดบ้างก็ถือว่ามีเกินกว่าครึ่งสร้างพลังมุมบวกได้บ้าง
หลังจากนั้นนายอำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ มาที่ศาลาพันปีเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อให้มีสถานที่เพียงพอกับจำนวนผู้เดินทางกลับมา ซึ่งวันนี้ศูนย์พักคอยศาลาขาว ของ อบต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ได้เปิดใช้แล้ว ส่วนเรื่องสมุนไพร บ้านหนองคู ตำบลน้ำเขียว รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ได้มอบกระชายขาว 20 กก. และปลากระดี่บ้านไกลเสนียด ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งจะร่วมด้วยช่วยกันมอบฟ้าทะลายโจรทั้งเป็นต้นและทั้งแคปซูลให้เพื่อจะได้มอบให้ทั้ง 10 ตำบล นำไปขยายผลต้มให้ผู้กักตัวดื่มและนำไปปลูกในพื้นที่ต่อไป ส่วนโครงการ" คนสุรินทร์กลับบ้าน (Surin Back Home) "  อบต.กระโพได้นำรถรับ - ส่ง ผู้ป่วยฯ อำเภอท่าตูม จำนวน 4 ราย  ส่งต่อผู้ป่วยให้ รพ.สนามในพื้นที่อีกด้วย

ข่าว วิจิตร ชุณหกิจขจร