น้ำใจชาวกระชังเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี พร้อมใจกันนำปลาในกระชังมาแปรรูป ทำปลาแดดเดียว เป็นอาหารบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่กำลังกักตัว เนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด

30 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังภายในเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา ต่างพร้อมใจกันนำปลาภายในกระชังคนละเล็กละน้อย มาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว เพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิด 19 ที่ต้องกักตนเองที่บ้านพัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจกับผู้กักตนเอง เนื่องจากขณะนี้ยังมีบุคคลผู้มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่ต้องกักตนเองจำนวนหนึ่ง  ซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมใจและแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของพี่น้องประชาชนในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤติไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในขณะนี้

ชาวกระชังเขื่อนลำแชะ ทำปลาแดดเดียวมอบให้ผู้กักตัวในบ้านพัก

ชาวกระชังเขื่อนลำแชะ ทำปลาแดดเดียวมอบให้ผู้กักตัวในบ้านพัก


 

นายรุ่งเรือง ยื่นกระโทก  ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนลำแชะ กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอครบุรี ขณะนี้มีหลายหมู่บ้านที่มีผู้ที่ต้องกักตนเองตามมาตรการควบคุมโรค จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในส่วนของผู้เลี้ยงปลากระชังส่วนหนึ่ง จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับทางสำนักงานประมงอำเภอครบุรี เพื่อหาทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการรวบรวมปลานิลของเจ้าของกระชังคนละเล็กละน้อย มาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว บรรจุใส่ถุงและนำไปมอบให้กับตัวแทนชุมชนนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องกักตนเองอยู่ภายในบ้าน เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย และเป็นขวัญกำลังใจให้ผ่านสถานการณ์ไปได้ด้วยดี.

ชาวกระชังเขื่อนลำแชะ ทำปลาแดดเดียวมอบให้ผู้กักตัวในบ้านพัก

 

ชาวกระชังเขื่อนลำแชะ ทำปลาแดดเดียวมอบให้ผู้กักตัวในบ้านพัก

ข่าว ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ