“IMH” เผย ขอเปิดจุดตรวจสมาคมปราบวัณโรคฯ (พญาไท) สำหรับฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบประชาชน พร้อมให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 ตั้งเป้าภายในไตรมาส3/64 เป็นสถานพยาบาลรองรับการฉีดวัคซีนทางเลือกแก่ประชาชนทั่วไป ที่จองสิทธิผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH และประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เปิดเผยว่า ล่าสุด IMH ได้เปิดจุดตรวจเพิ่มแห่งใหม่ ที่สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พญาไท)เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เพื่อกระจายให้ประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมถึงเปิดให้บริการตรวจเชื้อโควิด อีกโซนนอกอาคาร เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการใจกลางกรุงเทพฯ

 

“สำหรับจุดตรวจ สมาคมปราบวัณโรคฯ (พญาไท) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ และ สะพานควาย พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนฯ ช่วง วันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 9.00 -15.00น. ในห้องประชุมสมาคมฯ และให้บริการตรวจโควิด ช่วง วันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 7.00 - 12.00น. ในโซนนอกอาคาร”

ทั้งนี้ IMH ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบประชาชนทั่วไป ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการตอกย้ำถึงการเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านโควิดแบบครบวงจร เช่น ให้บริการตรวจเชื้อโควิด, ตรวจภูมิคุ้มกัน, ฉีดวัคซีนโควิด, ตรวจรักษาโควิดและติดตามอาการ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์และการได้รับความไว้วางใจดังกล่าว ส่งผลให้ IMH ได้รับเลือกให้เป็น 1 ในสถานพยาบาลฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” รอบประชาชนทั่วไปของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกครั้ง ทั้งนี้ ทาง IMH ได้ตั้งเป้าที่จะรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกแก่ประชาชนทั่วไป ที่จองสิทธิผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแจ้งความประสงค์ให้ IMH เป็นสถานพยาบาลฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ได้สูงถึง 150,000 คน ภายในไตรมาส 3/2564 นี้ ซึ่งจากศักยภาพของ IMH ผนวกกับการการันตีความน่าเชื่อถือผ่านหน่วยงานระดับต้นๆ ของประเทศที่เข้ามาใช้บริการ ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการเป็นผู้นำในการตรวจ โควิด-19 และเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านโควิดแบบครบวงจร อย่างแท้จริง