โออาร์และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ มีผลวันที่ 30 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

โออาร์และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์ มีผลวันที่ 30 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมันปตท.

ราคาน้ำมันบางจาก