สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ลงนามรับรองมติบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์นาน 2 สัปดาห์ใน 8 จังหวัดของประเทศ ตั้งแต่วันศุกร์ (30 ก.ค.) จนถึงวันที่ 12 ส.ค. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กลุ่มจังหวัดที่บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ ได้แก่ เกาะกง โพธิสัตว์ พระตะบอง ไพลิน บันทายมีชัย อุดรมีชัย ปราสาทพระวิหาร และเสียมราฐ พร้อมแบ่งพื้นที่ล็อกดาวน์เป็น 3 เขต ได้แก่ “เขตสีแดง” สำหรับการระบาดรุนแรง “เขตสีเหลืองเข้ม” สำหรับการแพร่ระบาดระดับปานกลาง และ “เขตสีเหลือง” สำหรับการแพร่ระบาดระดับต่ำในชุมชน

 

ขณะเดียวกันฮุนเซนยังแนะนำกระทรวงการต่างประเทศติดต่อฝ่ายไทยทันทีเพื่อปิดพรมแดนชั่วคราว โดยงดรับนักเดินทาง ยกเว้นการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน


จุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกรุงพนมเปญของกัมพูชา วันที่ 8 ก.ค. 2021

ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกัมพูชาพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเมื่อวันอังคาร (27 ก.ค.) กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากัมพูชาตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์เดลตา เพิ่ม 39 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์นี้ในประเทศสะสม 114 ราย

 

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว