เป็นยอดตัวเลขที่น่าหวั่นวิตก หลังมีรายงานข้อมูลว่าที่จังหวัดนครปฐมยังวิกฤติ พบติดเชื้อรายใหม่ 984 ราย ป่วยสะสมทะลุ 1.2 หมื่นราย เสียชีวิตเพิ่ม 9 ราย ส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัวและจากที่ทำงาน

28 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดเผยรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า ในวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 984 ราย (New high) พบว่าเป็นคนไทย 444 ราย อื่นๆ 540 ราย และมีผู้เสียชีวิตวันนี้ 9 ราย ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 12,232 ราย และเสียชีวิตสะสม 135 ราย

 

กลุ่มอายุที่พบมาก ได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี  รองลงมาคือ 31-40  และ 41-50 ปี ตามลำดับ

 

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม การติดต่อกันภายในครอบครัว จากในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน สถานประกอบการ  และการติดจากบุคคลในครอบครัว

 

ยังน่าห่วง ยอดผู้ติดเชื้อที่ ‘นครปฐม’ พบรายใหม่ 984 รายและยอดเสียชีวิต 9 ราย

 

 

 

ยังน่าห่วง ยอดผู้ติดเชื้อที่ ‘นครปฐม’ พบรายใหม่ 984 รายและยอดเสียชีวิต 9 ราย

ที่มาข้อมูล : สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม