นครศรีธรรมราช - ผู้ว่าฯเมืองคอนเผยการบริหารจัดการผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลแล้วใน 23 อำเภอ 25 โรงพยาบาล มีผู้ป่วยแล้ว 1100 เตียง ด้านสถานศึกษาได้มีมติให้เลื่อนเปิดการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่ 24 ส.ค.

28 กรกฎาคม 2564  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เผยถึงการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยได้กระจายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้ง 23 อำเภอ จำนวน 25 โรงพยาบาล ซึ่งก่อนนี้มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้จำนวน 1,100 เตียง แต่ตอนนี้ได้เพิ่มเป็น 1,500 เตียง และเหลือเตียงว่างประมาณ 500 เตียง ซึ่เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกจานี้ในการประชุมครั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อได้มีการหารือถึงแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและการจัดหาเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้เพิ่มมากขึ้น อย่างยิ่งมีการให้ความสำคัญกับเตียงผู้ป่วยสีแดง ซึ่งได้หารือถึงการสร้างศักยภาพ จะทำอย่างไรเพื่อให้มีเตียงสำหรับผู้ป่วยสีแดงเพิ่มมากขึ้น 
 

พิษโควิด! เมืองคอนเลื่อนเปิดเรียน 24 ส.ค.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรองรับผู้ป่วยนั้น ทางจังหวัดได้คำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ใน 2 เรื่องคือการจัดตั้ง hospitel สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างพักรอเตียง และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดใช้อาคารบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสนามหลักของจังหวัด ซึ่งตอนนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้แล้ว จำนวน 120 เตียง และจะมีการขยายเพิ่มเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 500 เตียง ซึ่งจะสามารถกระจายผู้ป่วยสีเขียวได้มากขึ้นด้วย

พิษโควิด! เมืองคอนเลื่อนเปิดเรียน 24 ส.ค.

พร้อมกันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้สั่งการให้ทุกอำเภอทุกพื้นที่เร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในส่วนของการตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 หรือ Community Isolation ในทุกตำบล ,การจัดตั้งศูนย์รับตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 ฟรี ทุกตำบล ,ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทุกตำบล รวมทั้งมีการตรวจจับปรับจริง กับผู้ที่ฝ่าฝืน DMHTT และคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดกับโรงงาน หรือสถานประกอบการที่มีแรงงาน 20 คนขึ้นไป ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย 

พิษโควิด! เมืองคอนเลื่อนเปิดเรียน 24 ส.ค.
 

นอกจากนี้ในส่วนของสถานศึกษานั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติให้มีการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนจากวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2564 จากปัจจัยเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศยังน่าห่วง มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พิษโควิด! เมืองคอนเลื่อนเปิดเรียน 24 ส.ค.
ภาพ/ข่าว...ชชาดล เจริญพงศ์ / นครศรีธรรมราช