แท็กซี่อุบลราชธานี นำรถมาเป็นแกลเลอรี่เทียนพรรษาเคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิด "คนอุบล ทำเทียนบูชาธรรม" ขับรถไปไหนคนก็มองสร้างการรับรู้วัฒนธรรม ประเพณี ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

27 กรกฎาคม 2564 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานที่ปรึกษาสภาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทแท็กซี่สหการอุบลฯ นำรถแท็กซี่จำนวนมาก มาทำเป็น Gallery เทียนพรรษาสวยงามเคลื่อนที่ พร้อมข้อความป้ายซีทรูกระจกด้านหลังระบุ "คนอุบล ทำเทียนบูชาธรรม" เป็นการมีส่วนร่วมของรถแท็กซี่ และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป  โดยได้ดำเนินการเป็นครั้งแรก

แท็กซี่อุบลราชธานี นำรถมาเป็นแกลเลอรี่เทียนพรรษาเคลื่อนที่
 

ทั้งนี้ แท็กซี่อุบล ได้พร้อมใจกันทำสติ๊กเกอร์ Gallery เทียนพรรษา ติดไว้ที่ประตูรถด้านหลังซ้าย-ขวา รวมทั้งกระจกด้านหลังแท็กซี่ โดยเขียนข้อความในป้ายซีทรูว่า "คนอุบล ทำเทียนบูชาธรรม"  เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ต้นเทียนพรรษาอุบลฯ ผ่านรถแท็กซี่ ซึ่งป้ายสติ๊กเกอร์ดังกล่าว จะทำให้ผู้โดยสารรถแท็กซี่หรือนักท่องเที่ยว มาใช้บริการรถแท็กซี่ได้รับรู้ ต้นเทียนพรรษาสวยงามและการมีส่วนร่วมภาคภูมิใจในงานเทศกาลเทียนพรรษาอุบลราชธานีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา คาดว่าสติ๊กเกอร์ดังกล่าว จะอยู่นานมากกว่า 3 เดือนแน่นอน เป็นความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของแท็กซี่อุบลราชธานี ที่พร้อมใจกันทำสติ๊กเกอร์ติดบนรถแท็กซี่ โดยสมัครใจและไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

แท็กซี่อุบลราชธานี นำรถมาเป็นแกลเลอรี่เทียนพรรษาเคลื่อนที่ แท็กซี่อุบลราชธานี นำรถมาเป็นแกลเลอรี่เทียนพรรษาเคลื่อนที่

โดย - กฤษณะ วิลามาศ