สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมยึดน่านฟ้าคืน เปิดส้นทางแรก “สมุย-สิงคโปร์” จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เริ่มทำการบินในวันที่ 1 ส.ค.64 ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนโครงการ “สมุย พลัส โมเดล”

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศข่าวจะกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศเส้นทางแรก สมุย-สิงคโปร์ (ไป-กลับ) กำหนดเริ่มตั้งแต่ในวันที่ 1 ส.ค.2564 เพื่อสนับสนุนนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการ “สมุย พลัส โมเดล”

พร้อมบินเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ เริ่ม 1 ส.ค.นี้ เอาใจขาเที่ยว ‘สมุยพลัสโมเดล’

เที่ยวบินในเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ (ไป-กลับ) ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์) โดยเที่ยวบินที่ PG961 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 15.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ เวลา 18.00 น. และเที่ยวบินที่ PG962 ออกจากสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ เวลา 19.30 น. ถึงสนามบินสมุยเวลา 20.35 น. 

พร้อมบินเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ เริ่ม 1 ส.ค.นี้ เอาใจขาเที่ยว ‘สมุยพลัสโมเดล’

พร้อมบินเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ เริ่ม 1 ส.ค.นี้ เอาใจขาเที่ยว ‘สมุยพลัสโมเดล’

 

สำหรับผู้โดยสาร ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2564 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2564 ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อาทิ  มีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ หรือ Certificate of Entry (COE), ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง, เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 14 วัน ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

 

 

พร้อมบินเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ เริ่ม 1 ส.ค.นี้ เอาใจขาเที่ยว ‘สมุยพลัสโมเดล’

สำหรับนักท่องเที่ยวผ่านการคัดกรองแล้วสามารถท่องเที่ยวในเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้ ในเส้นทางที่กำหนด และเมื่อครบระยะเวลา 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยได้ 

 

พร้อมบินเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ เริ่ม 1 ส.ค.นี้ เอาใจขาเที่ยว ‘สมุยพลัสโมเดล’