ชาวมหาสารคามร่วมใจ Kick off เพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

27กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม Kick off “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี  นายวิวัฒน์ อินไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 

ชาวมหาสารคามร่วมใจ Kick off เพิ่มพื้นที่สีเขียว“ปลูกต้นไม้ในใจคน”

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในการรู้จักและรักธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น จำนวน 170,999 ต้น โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้กำหนดพิธี Kick off โครงการฯ พร้อมกันทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 13 อำเภอ ได้รับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม กู่ทอง) สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดมหาสารคาม(บึงกุย)

ชาวมหาสารคามร่วมใจ Kick off เพิ่มพื้นที่สีเขียว“ปลูกต้นไม้ในใจคน”
 

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคาม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดมหาสารคาม ทุกคนได้มีความตระหนักในการรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อให้จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นและลดความแห้งแล้ง

ชาวมหาสารคามร่วมใจ Kick off เพิ่มพื้นที่สีเขียว“ปลูกต้นไม้ในใจคน”

และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมในวันนี้ ต้องขอขอบคุณสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ,ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม(กู่ทอง),สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม(บึงกุย)ที่สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ และ ขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้

ชาวมหาสารคามร่วมใจ Kick off เพิ่มพื้นที่สีเขียว“ปลูกต้นไม้ในใจคน”

โดย - เอนก กระแจ่ม